21:47 ICT Thứ ba, 23/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin của Phòng

Báo cáo tháng 4 kế hoạch tháng 5 của phòng GD Can Lộc

Thứ tư - 02/05/2018 09:47
Báo cáo tháng 4 kế hoạch tháng 5 của phòng GD Can Lộc
UBND HUYỆN CAN LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

              Số:       /BC- PGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

           Can Lộc, ngày      tháng 4  năm 2018
                                                                        
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2018
1. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn. Tất cả các trường đã hoàn thành chương trình tuần  31 - 32. Công tác ôn tập, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 được các trường quan tâm. Tổ chức dạy thêm, dạy buổi 2 theo đúng quy định.
Tổ chức thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT ba môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.
 2. Kết quả thi HSG tỉnh 8 môn văn hóa lớp 9 đạt kết quả xuất sắc (35/40 giải: 4 giải nhất, 12 giải nhì, 15 giải ba, 4 giải KK- Xuân Diệu: 17; Quang Lộc: 4, Xuân Lộc: 3; Trà Linh: 2; Đồng lộc: 2; Nguyễn Tất Thành: 2; Mỹ Lộc, Phúc Lộc, Lam Kiều, Vũ Diệm, Yên Thanh: 1). Tổ chức tốt kỳ thi HSG huyện khối 8, kết quả có 208/309 học sinh đạt giải, các đơn vị có kết quả cao: Quang Lộc, Trà Linh, Xuân Diệu, Vũ Diệm, Nguyễn Tất Thành.
Triển khai Cuộc thi sáng tạo TTNNĐ năm 2018, có 42 sản phẩm của học sinh dự thi, tổ chức chấm chọn vào ngày 27/4.
Các trường MN tổ chức Hội thi cấp trường, các trường TH, THCS tổ chức “Ngày sách Việt Nam”. Các trường TH hoàn thành Giao lưu tuổi thơ khám phá cấp trường, các trường THCS hoàn thành giao lưu học sinh giỏi lớp 6, 7.
3. Chỉ đạo các địa phương, các trường tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng chuẩn quốc gia, đề nghị tỉnh kiểm tra vào cuối tháng 5/2018. Mời Sở GD & ĐT khảo sát tư vấn các trường phấn đấu đạt chuẩn. Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra trường đạt chuẩn QG năm học 2017 - 2018, kiểm tra tại 4 trường MN, 4 trường TH, 3 trường THCS.
Kiểm tra thư viện đạt chuẩn trở lên đề nghị Sở kiểm tra công nhận vào tháng 5/2018. Kiểm tra tiêu chí trường TH, THCS xanh, sạch, đẹp.
4. Hoàn thành công tác giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh sau TN THCS. Các trường THCS tiếp tục phối hợp với các trường nghê trên địa bàn tổ chức tư vấn nghề cho học sinh, phụ huynh khối 9. 
5. Tổ chức tốt các chuyên đề bồi dưỡng thiết thực, tập trung nâng cao chất lượng dạy học, ôn tập cuối năm, ôn thi tuyển sinh lớp 10. Tổ chức chuyên đề thể nghiệm ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 ở các cụm chuyên môn liên trường, hướng dẫn đề cương ôn thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, điều động giáo viên dạy hỗ trợ tại các trường. Hoàn thành đánh giá SKKN cấp ngành.
Tổ chức tốt Cuộc thi Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra trường học, thực hiện nhiệm vụ nhà giáo; ôn tập, phụ đạo học sinh; dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Các trường TH, THCS tự kiểm tra đánh giá mức độ thư viện đạt chuẩn. Tiếp tục khảo sát chất lượng dạy học tại các trường TH, THCS. Kiểm tra công tác ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đón Đoàn thanh tra chuyên ngành Sở GD&ĐT thanh tra tại Phòng và thẩm định tại 9 trường MN, TH, THCS.
7. Chỉ đạo các trường MN, TH, THCS thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.
8. Chỉ đạo toàn ngành tham gia các Cuộc thi tìm hiểu 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc; Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018". Phối hợp Phòng LĐ-TB&XH, TT Y tế dự phòng huyện tổ chức tập huấn phòng chống đuối nước cho CB, GV và học sinh các trường TH, THCS trong toàn huyện.
* Hạn chế:
- Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn NTM còn chậm, một số trường học chưa chủ động triển khai;
- Công tác quản lý dạy học, dạy thêm học thêm của một số trường THCS thiếu sâu sát. Việc bố trí GV dạy ôn thi tuyển sinh của một số trường chưa đạt yêu cầu, một số trường biên chế lớp vẫn còn đông, dạy ôn chưa hiệu quả. Kết quả khảo sát chất lượng đột xuất tại một số trường THCS, kết quả thi thử TS lớp 10 còn thấp.
- Chất lượng sản phẩm dự thi ST TTNNĐ còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa tập trung đầu tư, số lượng tham gia không đủ theo quy định.
- Công tác kiểm tra nội bộ trường học chưa thực sự có hiệu quả.
- Nhiều trường THCS nộp báo cáo tháng, báo cáo số lượng đăng ký vào THPT chậm; không báo cáo tự đánh giá thư viện đạt chuẩn.
 II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình, nhiệm vụ theo biên chế năm học của Bộ GD&ĐT. Tăng cường ôn tập cuối kỳ, cuối năm, ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra chất lượng cuối năm, đánh giá xếp loại học sinh đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, tổ chức xét công nhận HTCTTH, TNTHCS đúng quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT. Tổ chức bàn giao chất lượng lớp 5 lên lớp 6 đảm bảo thực chất, đúng quy chế..
3. Tổ chức tốt bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi Tin học trẻ cấp tỉnh lần thứ XVI đạt kết quả cao.
4. Tổ chức tổng kết năm học, tuyên dương khen thưởng GV, HS có thành tích xuất sắc. Tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng HSG, GVG, GV đạt thành tích cao trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2017 – 2018.
5. Chọn sản phẩm sáng tạo TTN-NĐ dự thi cấp huyện. Bổ sung, điều chỉnh những sản phẩm được chọn dự thi cấp tỉnh.
6. Chỉ đạo thực hiện tốt đánh giá, xếp loại CB, GV theo chuẩn của Bộ GD&ĐT. Phòng tiến hành đánh giá CBQL theo chuẩn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
7. Tập trung huy động nhiều nguồn lực cho hoàn thiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018, chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra công nhận của tỉnh.
8. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra chuyên ngành các trường MN, TH, THCS. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các trường, trong đó tập trung kiểm tra công tác đánh giá CBQL, GV, HS; Khảo sát chất lượng, xét HTCTTH, TNTHCS, công tác ôn tập, ôn thi tuyển sinh vào lớp 10, công tác quản lý tài chính, tài sản, chế độ chính sách, công khai giáo dục. Hoàn thành đánh giá các tiêu chí thi đua năm học 2017 – 2018 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.
9. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống đuối nước, đảm bảo ATGT, ANTT trường học. Tiếp tục Phối hợp Phòng LĐ-TB&XH tổ chức tốt tập huấn kỹ năng phòng chống thương tích, phòng chống đuối nước cho CBGV, học sinh.
10. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại các địa phương./.
* Đề xuất: Kính đề nghị TTHU, UBND huyện bố trí Lễ tuyên dương, khen thưởng HSG năm học 2017 – 2018 vào ngày 19/5/2018 (Thứ bảy).
Lịch công tác cụ thể:
Thời gian Nội dung
01/5 Nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động
   
05/5 Nộp kết quả phân luồng sau THCS
08 - 09/5 Kiểm tra chất lượng cuối năm cấp THCS theo lịch của Phòng
08 -11/5 Kiểm tra định kỳ cấp TH, bàn giao chất lượng lớp 1, 2, 3, 4
  Nộp hồ sơ, sản phẩm STTTNNĐ dự thi cấp tỉnh
14/5 Các trường THCS báo cáo kết quả khảo sát chất lượng cuối năm; Gửi danh sách Hội đồng xét TNTHCS về Phòng.
15/5 Các trường MN, TH, THCS nộp báo cáo tổng kết công tác BDTX về Phòng; Duyệt kết quả BDTX CBQL, GV (nộp và duyệt theo các bậc học);
Nộp báo cáo đánh giá tiêu chí xanh, sạch, đẹp các trường THCS về Sở.
12/5 Các trường MN tổ chức cân đo, lên biểu đồ lần 4
14/5 Bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6 tại các trường TH
15 - 16/5 Thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT lần 2
16/5 Các trường MN, TH, THCS nộp báo cáo cuối năm, tự đánh giá theo tiêu chí thi đua, các biểu tổng hợp số liệu; Hồ sơ đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích (MN) về Phòng;
18/5 Nộp báo cáo kết quả thi thử lớp 10 THPT lần 2 về Phòng.
16 - 18/5 Các trường hoàn thành xét TN THCS
19/5 Lễ tuyên dương, khen thưởng HSG năm học 2017 - 2018
22/5  Nộp dữ liệu TNTHCS, tuyển sinh lớp 10 THPT;
Duyệt kết quả công nhận TN THCS tại Phòng.tại Phòng.
24/5 Chỉnh sửa dữ liệu TN THCS, tuyển sinh tại Phòng (chốt dữ liệu gửi Sở)
24/5 Hoàn thành chương trình năm học;
25 – 30/5 UBND tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;
Các trường tổ chức tổng kết năm học 2017 – 2018.
25/5 Nộp danh sách học sinh TNTHCS, đăng ký tuyển sinh lớp 10 THPT về Sở.
26/5 – 02/6 Các trường THCS chuyển hồ sơ học sinh, danh sách, lệ phí tuyển sinh về các trường THPT có học sinh đăng ký dự thi.
28/5 Duyệt kết quả HTCTTH tại Phòng
30/5 Nộp kết quả đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn HT về Phòng (qua bộ phận chuyên môn cấp học)
31/5 Họp hiệu trưởng triển khai Kế hoạch hè năm 2018
 
Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, các trường có kế hoạch cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 5 năm 2018.
 
Nơi nhận:                                                                        
   - Sở GD - ĐT Hà Tĩnh;                                                            
    - Thường trực HU, HĐND;
    - Lãnh đạo UBND huyện;
    - Ban Tuyên giáo, VP Huyện uỷ;
    - VP HĐND, UBND huyện;
    - Lãnh đạo, CV Phòng;
    - Các trường MN, TH, THCS;
    - Website: Canloc.edu.vn;                                                       
    - Lưu: VT.                                                                
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Võ  Đức  Đại
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Võ Đức Đại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG