21:03 ICT Thứ ba, 23/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học » Sáng kiến - Kinh nghiệm

Biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học.

Thứ tư - 04/01/2017 20:40
Biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học.
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Cơ sở lý luận:
Trường học là một tổ chức sư phạm - xã hội được hình thành để thực hiện mục đích nhất định; là tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nơi tập hợp những người thực hiện nhiệm vụ chung là dạy - học, giáo dục - đào tạo những nhân cách theo mục tiêu đề ra.
          Hoạt động trung tâm của nhà trường là dạy học và giáo dục. Để phát triển toàn diện học sinh, thầy giáo, cô giáo sẽ là lực lượng trực tiếp thực hiện chương trình giáo dục của cấp học. Chất lượng giáo dục của nhà trường phần lớn là do đội ngũ giáo viên quyết định. Do đó phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển nhà trường.
Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong  nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên.
Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế thế giới, hoà mình vào xu thế toàn cầu hoá, do đó vấn đề nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và theo kịp xu hướng phát triển giáo dục của thời đại.
2. Cơ sở thực tiễn:
Thực tiễn trong thời gian qua, các trường tiểu học đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và yêu cầu xây dựng quê hương, đất nước ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực thì chất lượng đội ngũ giáo viên của các nhà trường chưa đáp ứng được.
Là cán bộ quản lý của nhà trường, tôi rất băn khoăn với công tác quản lý. Tôi xác định rằng: Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành tích dạy học đã đạt được trong thời gian qua, chất lượng giảng dạy ngày càng vượt trội . Với suy nghĩ đó, tôi đã tập trung nghiêm cứu và thực nghiệm đề tài "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng đội ngũ ở trường Tiểu học".
3. Mục đích ngiên cứu:
- Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học.
- Xây dựng và tổ chức thực nghiệm các biện pháp thực hiện trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
4.1. Đối tượng nghiên cứu:
Biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học.
4.2. Phương pháp nghiên cứu:
a. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc tài liệu, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành về công tác bồi dưỡng giáo viên để thu nhập tư liệu, thông tin cần thiết cho đề tài.
b. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Điều tra cơ bản (bằng phiếu điều tra) kết hợp với quan sát, đàm thoại, phỏng vấn, trò chuyện để nghiên cứu thực trạng các biện pháp chỉ đạo công tác
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học.
- Chọn lọc và thực nghiệm sư phạm để thử nghiệm biện pháp tối ưu, phù hợp với thực tiễn nhà trường trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao kết quả của hoạt động dạy và học.
- Nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo dục của giáo viên và học sinh (giáo án, hồ sơ, kết quả các cuộc thi của giáo viên và học sinh…) để xác định kết quả công tác dạy - học của giáo viên và học sinh.
c. Phương pháp nghiên cứu hỗ trợ:
- Thống kê toán học để phân tích số liệu điều tra và thực nghiệm như tính phần trăm, tính trung bình…
PHẦN II: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ:
1. Cơ sở khoa học:
Đội ngũ cán bộ, viên chức là lực lượng cơ bản tham gia xây dựng và phát triển nhà trường, trong đó đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường.
Chất lượng đội ngũ trong mỗi nhà trường thể hiện ở nhiều mặt: đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu, đảm bảo về trình độ đào tạo và có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
          Để thực hiện được mục tiêu đó, trong mỗi nhà trường, cán bộ quản lí mà đặc biệt Hiệu trưởng là người lãnh đạo phát triển đội ngũ của nhà trường. Từ trước đến nay, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài. Ngày nay trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và khoa học, những người làm công tác quản lý trường học càng hiểu một cách sâu sắc hơn ai hết về tầm quan trọng của giáo viên trong sự nghiệp giáo dục nói chung và trong sự tồn tại và phát triển của nhà trường nói riêng. Xác định việc bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ quan trọng nhất của cán bộ quản lý trường học.
Với xu hướng hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm tiến kịp xu thế phát triển giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trước yêu cầu đổi mới của ngành, đội ngũ giáo viên luôn phải đổi mới trong nhận thức, trình độ và kỹ năng sư phạm; bởi họ chính là người thực thi các yêu cầu về đổi mới của bậc học. Do vậy đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn.
 
 
 
 
 
2. Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường:
2.1. Về trình độ đào tạo:
Năm học TỔNG SỐ
 GV
GV VH GV đặc thù Tuổi TB HỆ ĐÀO TẠO
SƠ CẤP TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐẠI
 HỌC
SAU ĐẠI HỌC
2012-2013 25 20 5 40 0 5 2 18 0
2013-2014 26 21 5 37 0 3 1 22 0
2014-2015 27 21 6 34 0 3 1 23 0
 
2.2. Về trình độ chuyên môn:
 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN
GIÁO VIÊN GIỎI CÁC CẤP
NĂM HỌC
2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014
Cấp huyện 3 0 0
Cấp tỉnh 1 0 0
Cấp quốc gia 0 0 0
 
          Qua khảo sát tình hình thực tế nhà trường cho thấy:
          - Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá về mặt đào tạo, đang được trẻ hoá dần; tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn ngày càng cao.
          - Số lượng giáo viên biên chế đủ về số lượng song chưa đảm bảo hợp lý về mặt cơ cấu.
          - Chất lượng giáo viên chưa đồng đều. Giáo viên giỏi các cấp ngày càng được phát triển về số lượng, song số giáo viên giỏi đều các môn chưa nhiều. Số giáo viên có trình độ chuyên môn sâu, giỏi về kiến thức và kĩ năng sư phạm còn ít; chưa có giáo viên có trình độ trên Đại học.
     Trên thực tế nhà trường nào cũng có những quan tâm đặc biệt cho công tác bồi dưỡng giáo viên, cũng đã có nhiều đơn vị khá thành công trong nhiệm vụ này. Tuy nhiên sự phát triển của xã hội ngày càng cao, yêu cầu về giáo dục luôn đòi hỏi theo từng nấc nhất định, vì thế công tác bồi dưỡng giáo viên không thể tự hài lòng với kết quả đã đạt được, mà luôn phải không ngừng đổi mới và phát triển. Với một trường đã có nhiều thành tích dạy tốt và học tốt thì việc bồi dưỡng để có thêm nhiều giáo viên dạy giỏi, có đội ngũ học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước là vấn đề rất cần thiết.
    II. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY:
    1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên:
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên môn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung và phương pháp, phương tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải được Hiệu trưởng đánh giá.
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên phải được xây dựng theo quy trình:
- Phân tích bối cảnh, tình hình thực tiễn chất lượng đội ngũ giáo viên, dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường.
- Xác định mục tiêu bồi dưỡng, lựa chọn mục tiêu ưu tiên.
- Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
1.1. Phân tích bối cảnh, tình hình thực tiễn chất lượng đội ngũ giáo viên, dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường.
Trong mỗi nhà trường không phải giáo viên nào cũng có trình độ như nhau, hoặc không phải ai cũng có những mặt hạn chế như nhau. Do vậy kế hoạch bồi dưỡng cần phải được xây dựng dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường, phát huy những điều đã có, bổ sung những phần còn hạn chế ở mỗi con người. Trên cơ sở đó xác định các nhu cầu phát triển đội ngũ của đơn vị.
Muốn phân loại đúng các nhóm trình độ, đầu năm học Ban giám hiệu làm phiếu điều tra, xin ý kiến của giáo viên về nhu cầu cá nhân, xác định mức độ quan tâm của họ đối với một số chủ điểm, lĩnh vực nào đó… Sau đó thu nhập, phân tích, trên cơ sở đó lên kế hoạch tổng thể cho cả năm.
Mẫu phiếu điều tra giáo viên cần có đầy đủ các thông tin sau:
1.     Họ và tên giáo viên: ………………………………… Nam (Nữ): …….
2.     Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………….
3.     Trình độ đào tạo: ……………………………………………………….
4.     Danh hiệu chuyên môn đã đạt được:……………………………………
5.     Những lớp đã dạy: …………………………………………………
6.     Sở trường được dạy môn: ………………………… Lớp: ……………..
7.     Nội dung cần được bồi dưỡng:
a,…………………………
b,…………………………
c,…………………………
Từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo nhóm năng lực giáo viên. Chia thành ba loại:
Nhóm 1: Bồi dưỡng về kiến thức bậc học, tập trung cho đối tượng giáo viên còn hạn chế trong lĩnh vực kiến thức. Nội dung bồi dưỡng là các kiến thức trong chương trình Tiểu học, tập trung chủ yếu hai môn Toán và Tiếng Việt.
Nhóm 2: Bồi dưỡng về kĩ năng sư phạm, tập trung cho đối tượng giáo viên còn hạn chế về mặt kỹ năng. Nội dung cần tập trung là các kĩ năng thiết kế một bài dạy linh hoạt, phối hợp nhiều hình thức tổ chức dạy học; kĩ năng khai thác thiết bị và ĐDDH; kĩ năng khai thác các kiến thức trên mạng, vận dụng vào các bài học; kĩ năng tổ chức các trò chơi học tập v.v.
Nhóm 3: Bồi dưỡng giáo viên có trình độ chuyên môn sâu, tập trung cho đối tượng giáo viên có kiến thức và trình độ chuyên môn vững vàng, nhằm tạo điều kiện cho họ nâng cao hơn nữa trình độ tay nghề để phát triển nghề nghiệp của bản thân.
Trên cơ sở phân tích các thực trạng về chất lượng đội ngũ giáo viên, dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường để có kế hoạch tập trung cao ở nhóm phù hợp.
1.2. Xác định mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ, lựa chọn mục tiêu ưu tiên.
Mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ dựa vào các yêu cầu Chuẩn Nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Mục tiêu đặt ra cụ thể về các mức độ cần đạt được:
- Về trình độ đào tạo cần đạt ở mức độ nào? (Đạt chuẩn ? %; trên chuẩn: CĐ ? %; ĐH ? %; Trên ĐH ? %)
- Về trình độ chuyên môn cần đạt ở mức độ nào? (Giỏi ? %; Khá ? %; phấn đấu không có GV yếu kém về trình độ chuyên môn)
Các nội dung được xác định trong mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên:
a. Về phẩm chất chính trị:
Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay, nội dung bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức được gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt nhà trường cần chú trọng nhiệm vụ giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Bám sát các quy định về đạo đức nhà giáo (được quy định kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) để xác định các nội dung:
          Chuẩn về tư tưởng chính trị
          Chuẩn về đạo đức
          Lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo
Để đạt được mục tiêu này, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được tiếp xúc với các phương tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trường cần thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên được nghe báo cáo thời sự, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước và chính sách của địa phương…; tổ chức học tập để mỗi cán bộ giáo viên nắm vững các quy định của chuẩn, xây dựng các chương trình hành động để thực hiện đồng thời cùng với giáo viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về đạo đức nhà giáo.
b. Về Kiến thức:
          Ngoài việc bồi dưỡng các kiến thức về bậc học, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hoá, ngoại ngữ và tin học. Cán bộ, giáo viên đều cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu quả. Cần tăng cường sử dụng ngoại ngữ, tin học; học thêm ngoại ngữ để có thể đọc tài liệu nước ngoài, làm phong phú thêm vốn kiến thức của mình về chuyên môn, nghiệp vụ và các nền văn hoá thế giới; có kĩ năng tin học tốt để khai thác tìm kiếm thông tin, kiến thức trên mạng…
Tạo điều kiện cho cán bộ và giáo viên cả về thời gian và kinh phí để khuyến khích họ tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ ngoai ngữ, tin học… Nhà trường cần đầu tư xây dựng một thư viện trường học có đủ các loại sách, tư liệu tham khảo, các loại tạp chí, báo chí để giáo viên và cán bộ được xem nhằm cập nhật thông tin và mở rộng hiểu biết. Ngoài ra thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá với địa phương, tổ chức đi tham quan di tích lịch sử, nhà bảo tàng, công trình công nông nghiệp, tổ chức các buổi thông tin khoa học về các vấn đề tự nhiên, xã hội…
c. Về Kĩ năng sư phạm:
          Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Đây được xác định là công việc hàng đầu, công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải được bồi dưỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng lực dạy tốt môn học mà mình được phân công. Trên cơ sở đó giáo viên rèn cho mình khả năng thể hiện kỹ năng sư phạm linh hoạt, nhuần nhuyễn.
Các nội dung được tập trung trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên:
           - Đổi mới hoạt động dạy học.
           - Ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học và phát triển.
           - Đổi mới hoạt động dự giờ để hỗ trợ chuyên môn.
Bồi dưỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong dạy  học - giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có được trên cơ sở quá trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Mặt khác, tạo điều kiện cho giáo viên được phát huy năng lực bằng cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo. Trong quá trình đó Hiệu trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ.
Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và giáo dục cho đội ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp cả tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán bộ và giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học. Có thể mời chuyên gia hướng dẫn cho giáo viên về kiến thức và kỹ năng viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và giáo dục. Cần gợi ý những đề tài mà giáo viên có thể làm được nhằm giải quyết những vấn đề mà trên thực tế nhà trường còn đang hạn chế…
d. Chăm sóc sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên:
 Thực hiện nghiêm túc và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, các chế độ đối với nữ công chức… Chuyên môn kết hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên.
* Trong kế hoạch cần xác định nội dung hoạt động ưu tiên, xác định kết quả sẽ đạt được sau khi thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, xác định danh sách các thành viên cho mỗi nội dung hoạt động được bồi dưỡng.
1.3. Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ:
Kế hoạch bồi dưỡng phải bám sát chủ đề năm học, và thường xuyên đổi mới trong nội dung và hình thức tổ chức. Chẳng hạn:
          * Với chủ đề năm học 2013-2014 cần tập trung các chuyên đề dạy học như: ứng dụng công nghệ thông tin, soạn và dạy bằng giáo án điện tử, chuyên đề về dạy học buổi 2, chuyên đề về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học trực tuyến, câu lạc bộ v.v.
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong mỗi nhà trường được cụ thể hoá bằng các đợt chuyên đề, hội thảo, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn…
          Để tổ chức đầy đủ các đợt bồi dưỡng giáo viên, đồng thời để nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ đạt hiệu quả cao, cần phân loại các nội dung theo kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn. Những nội dung ưu tiên cần tập trung vào kế hoạch ngắn hạn, một số nội dung mang tính chiến lược lâu dài tập trung vào kế hoạch dài hạn.
          Lịch tổ chức kế hoạch ngắn hạn được tiến hành theo từng tháng, từng kỳ và hoàn thành trong một năm học; xác định được thời gian cụ thể để tiến hành kì bồi dưỡng, cá nhân được phân công phụ trách hướng dẫn, các đối tượng tham gia…
Ví dụ:                  Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên
Tháng 9 - Năm học 2013 – 2014  
 
Tuần Nội dung bồi dưỡng Thời gian thực hiện Tổ, Cá nhân phụ trách Đối tượng bồi dưỡng
Tuần 1
 
 
1. Bồi dưỡng về kiến thức đại trà, môn Toán, phần I
2. Bồi dưỡng về kiến thức chuyên sâu môn Tiếng Việt, P1
Thứ 7, Tuần 1
 
GV A (GV giỏi Toán)
GV B (GV giỏi TV)
Giáo viên nhóm 1
Giáo viên nhóm 2,3
Tuần 2 1. Bồi dưỡng về kiến thức đại trà, môn Tiếng Việt, phần I
2. Bồi dưỡng về kiến thức chuyên sâu môn Toán, phần I
Thứ 7, Tuần 2 GV B
 
GV A
 
Giáo viên nhóm 1
Giáo viên nhóm 2,3
 
Tuần 3 1. Bồi dưỡng về kiến thức đại trà, môn Toán, phần II
2. Bồi dưỡng về kiến thức chuyên sâu môn Tiếng Việt, P2
Thứ 7, Tuần 3
 
GV A
 
GV B
Giáo viên nhóm 1
Giáo viên nhóm 2,3
Tuần 4 1. Chuyên đề dạy học bằng GAĐT
2. Chuyên đề dạy học ứng dụng CNTT
Thứ 7, Tuần 4 Tổ 1,2,3
 
Tổ 4,5
 
Giáo viên nhóm 1
Giáo viên nhóm 2,3
 
Kế hoạch dài hạn được tiến hành theo từng chu kỳ hoặc từng giai đoạn; xác định được mục tiêu cần đạt trong từng giai đoạn để từ đó xây dựng kế hoạch ngắn hạn.
Chẳng hạn: Kế hoạch phát triển giáo viên của trường Tiểu học X đến năm 2018:
- Đến năm 2016 có 20% giáo viên có trình độ chuyên môn sâu, có thêm 1 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi Tỉnh;
          - Đến năm 2017 cán bộ, giáo viên, công nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, trường có Website riêng, có hộp thư điện tử; 100% GV có trình độ ngoại ngữ, 10% CB, GV sử dụng thành thạo tiếng Anh…
          - Phấn đấu đến năm 2018 có trên 90% CB, GV có trình độ Đại học, 40% cán bộ quản lý có trình độ Trung cấp lý luận chính và quản lý nhà nước; phấn đấu để có CB, GV có trình độ Thạc sỹ.
2. Các hình thức hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn:
Phát triển chuyên môn cho giáo viên bao gồm rất nhiều công việc như: phân công hợp lý để tạo điều kiện cho mỗi giáo viên phát huy được tốt năng lực của mình, thực hiện phân công kèm cặp hỗ trợ lẫn nhau, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, xây dựng môi trường học tập để cùng nhau tiến bộ, dự giờ đánh giá giáo viên, thực hiện các hoạt động nhằm tạo động lực cho giáo viên làm việc…
2.1 Xây dựng nhà trường thành tổ chức học tập:
Trước hết cần hình thành trong trường học kĩ năng tư duy hệ thống. Mỗi thành viên trong nhà trường phải hiểu rõ các hoạt động của nhà trường, hiểu được công việc của bản thân, của tổ nhóm công tác của mình để hoạt động theo hướng hỗ trợ lẫn nhau và góp phần vào sự phát triển của toàn bộ nhà trường.
Phát huy cộng đồng trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường thông qua việc chia sẻ những mục tiêu và cam kết của nhà trường. Các tổ, nhóm học tập phải thực hiện tốt việc chia sẻ, truyền thông, cung cấp, trao đổi thông tin giữa các thành viên để mỗi người có cơ hội lựa chọn những thông tin cần thiết cho công việc của mình.
Tạo ra môi trường học tập để mọi người cùng nhau học tập một cách chủ động và sáng tạo.
Các hình thức tổ chức nhà trường thành tổ chức học tập:
- Thi đua phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp hằng năm. Tổ chức các cuộc thi về trình độ tay nghề: Thi soạn và dạy bằng giáo án điện tử; thi dạy ứng dụng công nghệ thông tin; thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học; thi sáng tạo khoa học kĩ thuật v.v.
- Tạo ra được nhiều sân chơi trí tuệ cho học sinh giao lưu ở tất cả các khối lớp nhằm khích lệ lòng tự trọng nghề nghiệp trong mỗi giáo viên.
- Phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong giáo viên. Đây là phong trào có ý nghĩa thiết thực, phát huy được tính năng động sáng tạo của mỗi giáo viên. Các hoạt động lao động sáng tạo của giáo viên được thể hiện trong việc viết sáng kiến kinh nghiệm, tự làm đồ dùng dạy học, các phát minh, sáng chế để cải tiến các biện pháp dạy học, giáo dục…
Sau khi SKKN, các sản phẩm đã được cấp trên công nhận và xếp loại, trường tổ chức một số buổi chuyên đề trao đổi một vài SKKN thiết thực nhất, các biện pháp cải tiến PPDH, cách làm một số ĐDDH đạt giải… để giáo viên toàn trường học tập và áp dụng vào công việc giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm. Qua đó giáo viên càng thấy rõ tác dụng tích cực của việc viết SKKN, lao động sáng tạo là một cách phổ biến kinh nghiệm, sáng tạo của mình để mọi người học tập.
2.2 Tổ chức tốt các hoạt động bồi dưỡng định kì:
          Các hoạt động bồi dưỡng định kì được tập trung theo những hình thức:
          - Bồi dưỡng thường xuyên
          - Bồi dưỡng chuyên đề
          - Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
2.3 Đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng:
Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của người quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào tự học – tự bồi dưỡng; giao nhiệm vụ cụ thể về tự học - tự bồi dưỡng cho giáo viên. Hiệu trưởng phải là tấm gương về sự tự học, là người học dẫn đầu.
Các hình thức cụ thể để giáo viên tự học - tự bồi dưỡng:
- Tham gia các khoá học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn;
- Tham gia hội thảo, hội nghị;
- Đi thực tế;
- Trao đổi, giao lưu về chuyên môn qua mạng;
Các hình thức hỗ trợ nhiệm vụ tự học - tự bồi dưỡng:
- Xây dựng đội ngũ cốt cán về chuyên môn;
- Xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc và học tập tốt cho cán bộ và giáo viên: tủ sách, xếp thời khoá biểu hợp lý, cải tiến lịch họp…
Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch phát triển cho bản thân nhằm thực hiện mục tiêu tự bồi dưỡng.
          Kế hoạch cá nhân cần thể hiện rõ các nội dung sau:
          1. Mục tiêu:
          Các câu hỏi được đặt ra:
1. Mục tiêu cần đạt: - Trình độ đào tạo: Đạt ở trình độ đào tạo nào (CĐ, ĐH, Thạc sĩ)?
- Trình độ chuyên môn: Các kiến thức và kĩ năng cần nắm vững?
2. Các hoạt động học tập sẽ thực hiện?
3. Thời gian: - Đạt được mục tiêu trong thời gian nào?
2. Kế hoạch thực hiện: Được vạch ra theo từng phần:
Phần 1: Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng theo kế hoạch của nhà trường
Phần 2: Thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng thường xuyên;
- Bồi dưỡng định kì (các khoá học nâng cao trình độ)
3. Thực hiện kế hoạch: Phần này mỗi cá nhân cần hoạch định rõ nội dung được tiến hành theo từng năm, tháng, tuần; hình thức thực hiện; kết quả đạt được; kế hoạch tiếp nối...
4. Đánh giá kết quả: Giáo viên tự đánh giá kết quả học tập của mình theo nhiều hình thức khác nhau, như: tham gia các kì kiểm tra lấy chứng chỉ; tổ, nhóm học tập đánh giá; hiệu quả công tác…
2.4 Các hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên:
a. Quan tâm và có sự hỗ trợ đặc biệt đối với giáo viên có nhiều khó khăn, giúp họ phát triển về chuyên môn và nhân cách để họ đảm nhiệm được công việc được giao.
          Để thực hiện nội dung này, cần chú ý:
          - Phân loại giáo viên để xác định nội dung, phương pháp hỗ trợ
          - Chọn lựa đội ngũ giáo viên hướng dẫn, kèm cặp.
          Khi đã có kế hoạch, đối tượng về người hướng dẫn và người được hướng dẫn, tiến hành định hướng các tiêu chí, xác định nội dung, phương pháp hỗ trợ nhằm đạt được mục tiêu:
          - Về tiêu chí:
          + Phải có định hướng rõ ràng: hỗ trợ GV đến đâu? đạt được gì?
          + Luôn có tinh thần chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác, học hỏi và tôn trọng người được hướng dẫn.
          - Về phương pháp:
          + Định hướng cho người được hướng dẫn;
          + Khêu gợi lòng sự trọng, vượt qua thách thức, giúp họ hạn chế những khó khăn;
          + Định hướng tư duy;
          + Vận dụng kinh nghiệm vốn có của người được hướng dẫn, khích lệ họ kết hợp kiến thức cũ và mới nhằm phát hiện ra vấn đề;
          + Hướng dẫn họ tự lựa chọn nội dung học tập, làm chủ kiến thức mà họ muốn.
b. Hỗ trợ giáo viên đổi mới các hoạt động dạy học.
          Đổi mới PPDH không phải là vấn đề mới, Bộ GD – ĐT đã phát động nhiều năm nay, các nhà trường cũng đã có nhiều hình thức, biện pháp thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Trong phạm vi bài viết chỉ đề cập đến một số vấn đề cơ bản khi thực hiện việc hỗ trợ giáo viên đổi mới hoạt động dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học có hiệu quả:
          - Hướng dẫn giáo viên vận dụng linh hoạt các kiến thức thực tế vốn có của học sinh vào bài học, không lệ thuộc vào trình bày các nội dung kiến thức ở SGK.
Ví dụ: Ở bài “Dải đồng bằng duyên hải miềm Trung” (Địa lí 4), phần tìm hiểu về khí hậu (Mục 2: Khí hậu có sự khác biệt giữa khu vục phía bắc và phía nam), trong SGK trình bày theo mạch sau: Hướng dẫn HS tìm hiểu về địa hình sau đó đi đến kết luận về đặc điểm khí hậu.
Hướng dẫn: Dựa trên thực tế địa phương định hướng cho giáo viên hướng dẫn học sinh nêu các đặc điểm về khí hậu của miền Trung (kiến thức học sinh đã biết) sau đó tìm hiểu nguyên nhân của địa hình ảnh hưởng đến khí hậu.
- Linh hoạt trong việc lập kế hoạch bài học, không cứng nhắc trong việc xây dựng các hoạt động dạy học. Hoạt động kiểm tra bài cũ không nên quá phụ thuộc vào việc phải kiểm tra kiến thức bài học ngay trước đó mà cần xác định nội dung kiến thức cũ có liên quan đến bài mới. Đặc biệt cần xác định rõ đối tượng học sinh được kiểm tra.
Giới thiệu bài hay đặt vấn đề cho bài học là hoạt động đầu tiên trong dạy học bài mới, để tạo sự hứng khởi cho học sinh, hướng dẫn giáo viên xây dựng các nội dung một cách tự nhiên, có thể xậy dựng theo các hình thức như: GV và HS trò chuyện, làm quen sau đó làm xuất hiện vấn đề cần giải quyết; tạo tình huống có vấn đề cần giải quyết…
- Để tiết dạy tự nhiên và hiệu quả, ngoài việc vận dụng linh hoạt các PPDH thì việc liên kết các hoạt động dạy học trong bài rất quan trọng, do đó cần hướng dẫn giáo viên xác định được kiến thức trọng tâm của mỗi hoạt động, các tiểu kết rõ ràng và lựa chọn nội dung phù hợp để liên kết với kiến thức phần tiếp theo.
Đổi mới PPDH cần chú trọng hướng dẫn cho giáo viên đổi mới trong hoạt động kiểm tra, đánh giá. Bồi dưỡng cho giáo viên những phương pháp, kĩ thuật lấy thông tin phản hồi từ học sinh để đánh giá quá trình dạy học. Chỉ đạo giáo viên biết sử dụng kết hợp các hình thức và phương pháp đánh giá: trong giờ, ngoài giờ; chính thức, không chính thức; qua sản phẩm, báo cáo; kết hợp định tính và định lượng. Sử dụng phối hợp các hình thức, phương pháp đánh giá khác nhau; kết hợp giữa trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan; kết hợp giữa kiểm tra cá nhân với kiểm tra theo nhóm; kiểm tra theo chủ đề. Kiểm tra không chỉ là viết ra giấy mà có thể là thể hiện cách hiểu các kiến thức về bài học của mình qua tranh, ảnh, phim…
c. Hỗ trợ giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và bồi dưỡng phát triển:
          - Hướng dẫn giáo viên thực hiện soạn và dạy học bằng giáo án điện tử.
          Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài lên lớp mà ở đó toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá do giáo viên điều khiển thông qua môi trường multimedia do máy vi tính tạo ra.
           Để có được một bài giảng điện tử, mỗi giáo viên phải chuẩn bị khá công phu, tốn khá nhiều thời gian, do đó việc tổ chức dạy học thường xuyên bằng các bài giảng điện tử chưa trở thành thói quen. Hằng tuần trường đã tổ chức cho giáo viên hỗ trợ lẫn nhau về kĩ năng soạn và dạy thông qua tổ nhóm chuyên môn, tổ chức thi đua dạy GAĐT giữa các khối lớp; khuyến khích và hướng dẫn giáo viên sử dụng bài giảng điện tử một cách khoa học, sáng tạo để tăng hiệu quả của việc dạy học.
          - Hướng dẫn giáo viên khai thác internet trong dạy học. Nhà trường nối mạng internet, mở trang websie, hướng dẫn giáo viên tạo hộp thư điện tử cá nhân để truy cập, khai thác các thông tin trên mạng phục vụ cho dạy học và công tác bồi dưỡng chuyên môn. Hiệu trưởng cùng với giáo viên tham gia các chương trình đào tạo từ xa để học tập, khai thác các nguồn học liệu mở để tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các diễn đàn trao đổi trên mạng để học hỏi lẫn nhau nhằm phát triển chuyên môn…
d. Đổi mới các hoạt động dự giờ để hỗ trợ chuyên môn cho GV:
          Dự giờ không chỉ để đánh giá giáo viên mà còn là một hoạt động để hỗ trợ giáo viên về chuyên môn rất hiệu quả. Đổi mới trong hoạt động dự giờ là đổi mới trong xác định mục tiêu của dự giờ.
          Mục tiêu của dự giờ không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra đánh giá giờ giảng của giáo viên mà phải chú trọng đến việc tư vấnthúc đẩy giáo viên phát triển chuyên môn. Cần phải giúp giáo viên có thái độ tích cực khi tham gia dự giờ và được dự giờ. Để thực hiện được mục tiêu đó cần xây dựng kế hoạch tổ chức dự giờ khoa học, thực hiện tốt khâu chuẩn bị dự giờ và sau dự giờ, nhất là các hoạt động tư vấn và sửa chữa sau khi có kết luận về dự giờ.
Để thực hiện có hiệu quả người kiểm tra cần phải rèn luyện để thực sự là người có “tầm” trong nhiệm vụ này. Do vậy, trước khi kiểm tra, cần chuẩn bị kĩ lưỡng về nội dung, phương pháp dạy học các bài học, đối tượng học sinh được tham gia học tập, điều kiện thực tế về thiết bị và các ĐDDH ...
3. Đánh giá rút kinh nghiệm chương trình bồi dưỡng:
Kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên cần được đánh giá và cập nhật thường xuyên, cho dù thành công hay chưa thành công. Khi đánh giá cần đưa ra một số tiêu chí như:
- Yêu cầu giáo viên phát biểu ý kiến đánh giá của mình sau khi tham gia hội thảo, chuyên đề...
- Yêu cầu giáo viên viết báo cáo về một hội thảo, tập huấn, đi thực tế…
- Yêu cầu giáo viên viết thu hoạch hoặc kế hoạch hành động, hoặc viết sáng kiến kinh nghiệm từ những điều đã được tiếp thu qua khoá tập huấn, hội thảo, chuyên đề, thực tế…
- Ban giám hiệu dự giờ dạy với phương châm đánh giá, tư vấn, thúc đẩy phát triển nhằm tìm ra các giải pháp để nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy và giáo dục của giáo viên. Đây là một bước quan trọng trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Kết quả về học sinh:
Năm học 2013-2014 (Điều tra trong một lớp học được tiến hành thực nghiệm chuyên đề)
a. Chất lượng đại trà:
Số HS
điều tra
Giỏi Khá Trung bình Yếu
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
28 19 67,9 3 10,7 6 21,4 0 0
b. Chất lượng học sinh giỏi:
          - Học sinh giỏi huyện: Tổng số đạt giải: 51/54 em (tỉ lệ 94,4%), trong đó có 2 giải nhất, 16 giải nhì, 18 giải Ba, 15 giải khuyến khích.
          - Học sinh giỏi tỉnh: Tổng số đạt giải: 3/3 em (tỉ lệ 100%), trong đó có
1 giải ba, 2 giải khuyến khích.
2. Kết quả về giáo viên:
          Năm học 2012-2013:
          - Số giáo viên có tiết dạy đạt loại giỏi trong cuộc thi GVG cấp huyện: 9/9 GV (tỉ lệ 100%), trong đó có 3 tiết dạy đạt loại xuất sắc.
          - Có 6 SKKN tham gia dự xét thi và có 4 SKKN đạt bậc 3, bậc 4 ccaps huyện.
          Năm học 2013-2014:
          - Số giáo viên đạt yêu cầu trong cuộc thi khảo sát giáo viên của trường: 21/21 GV (tỉ lệ 100%), trong đó có 3 giáo viên đạt loại giỏi, 12 giáo viên đạt loại khá, 6 giáo viên đạt trung bình.
          - Có 11 bản SSKN đạt bậc 3, bậc 4 cấp huyện: 7 SKKN đạt bậc 4, 3 SKKN đạt bậc 3. Trong đó có 4 SKKN dự thi và đạt bậc 4 cấp tỉnh.
          Kết quả đạt được ở trên cho thấy trình độ chuyên môn của giáo viên đã trên đà phát triển, có giáo viên có trình độ chuyên môn sâu về kĩ năng sư phạm. Việc vận dụng những nội dung giáo viên được rèn luyện, bồi dưỡng vào quá trình dạy học đã có kết quả. Chất lượng học sinh được nâng cao, đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi các cấp đã khẳng định việc phát triển chất lượng đội ngũ là điều kiện cần thiết và cấp bách nhất để nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường.
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Qua quá trình thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tôi đã rút ra được những kinh nghiệm  sau:
Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là công việc lâu dài, phức tạp, yêu cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và kế hoạch phù hợp; có quan niệm đúng đắn về xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi. Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi nhà trường.
Ngoài năng lực quản lý nhà trường, mọi thành viên trong Ban giám hiệu, các Tổ trưởng chuyên môn phải có năng lực chuyên môn thật vững vàng. Có như vậy mới đẩy mạnh công tác giáo dục – nhiệm vụ trung tâm của mỗi nhà trường.
Cần tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng: “Dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm”, lấy việc sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn và tăng cường việc thăm lớp, dự giờ là phương tiện hữu hiệu nhất để nâng cao năng lực chuyên môn của các nhà giáo. Đây cũng là phương pháp tốt nhất để xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Nhà trường và giáo viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức chặt chẽ để hợp nhất các yếu tố chủ quan, khách quan (học sinh, nhà trường, gia đình), tạo ra môi trường sư phạm với điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh để có thể phát huy hết nội lực của bản thân đạt hiệu quả cao nhất trong việc học tập và rèn luyện.
Trong công tác giảng dạy, nhà trường giữ vai trò chủ đạo và quyết định thông qua việc tổ chức thực hiện kế hoạch; là nhân tố quy tụ các yếu tố hợp thành thể thống nhất, phát huy tổng hợp sức mạnh từng thành tố cùng hướng vào mục tiêu chung; kích thích tính tích cực cao độ nhân tố chủ quan học sinh để đạt hiệu quả, chất lượng giáo dục tốt.
PHẦN III: KẾT LUẬN
I. KIẾN NGHỊ:
1. Đối với các nhà trường:
Hằng năm, các nhà trường cần có kế hoạch tăng cường mua sắm các trang thiết bị hiện đại cho dạy học và xây dựng thêm các phòng chức năng như phòng thư viện, phòng đa chức năng, phòng nghệ thuật để giúp học sinh phát triển toàn diện “ Học mà chơi, chơi mà học”.
Nối mạng internet tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên khai thác và ứng dụng kiến thức trên mạng vào quá trình dạy học và phát triển chuyên môn.
2. Đối với Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT:
Người cán bộ quản lý ngoài việc luôn luôn học hỏi để nâng cao trình độ bản thân thì rất cần được đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên. Vậy Phòng Giáo dục & Đào tạo cần có kế hoạch đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý.
Lãnh đạo các cấp cần đảm bảo kinh phí đầy đủ cho công tác bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi. Có chế độ chính sách rõ ràng đối với giáo viên giỏi các cấp.
Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo cần tăng cường đổi mới hình thức tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy các bộ môn để cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường có điều kiện tham dự, học hỏi và rút kinh nghiệm cho công tác giảng dạy.
II. KẾT LUẬN:
          Đề tài “Một số giải pháp trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học” đã được nghiên cứu, thực nghiệm tại trường Tiểu học,                                                                                                                                                                                                                             đã mang lại những chuyển biến rõ rệt trong công tác bồi dưỡng đội ngũ và kết quả giáo dục của nhà trường. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định tính đúng đắn, khoa học và có tính khả thi của đề tài.
          Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, chắc chắn đề tài vẫn còn nhiều hạn chế. Kính mong được sự góp ý của Hội đồng khoa học ngành để đề tài được hoàn thiện và phổ biến rộng rãi trong các trường Tiểu học.
                                                                     Can Lộc, ngày 15 tháng 3 năm 2015
                                                                                        
                                                                                             
                                                                                          
                                                                                                                         

Tác giả bài viết: Trần Thị Lan Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG