20:54 ICT Thứ ba, 23/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Kế hoạch chuyên môn tháng 9

Thứ tư - 02/05/2018 09:29
Kế hoạch chuyên môn thang 9
 
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH QUANG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Số: ../KH-TH                 Quang Lộc, ngày 04 tháng 9 năm 2017
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9
 
       I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2017
          1. Những công việc đã làm:
Phụ đạo học sinh các khối lớp (số phải rèn luyện lại trong hè)
          - Khảo sát chất lượng cho những học sinh còn thiếu điểm trong năm học trước. Kết quả  có 01 học sinh lưu ban.
+ Chỉ đạo và thực hiện tốt tuần 0 của Tiếng Việt lớp 1 CGD theo lịch của phòng từ 21/8/2017. Triển khai và thực hiện tốt công tác phát hành sách giáo khoa. Đến nay 100% đã có đầy đủ sách giáo khoa .
- Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
          + Tham gia đầy đủ các đợt học chuyên đề do phòng tổ chức.          
        - Các công việc khác:
         + Làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 1: Tiến hành đúng thời gian quy định, tuyển sinh đạt 155/155 em  tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.
         + Tham mưu cho BGH về việc phân công, phân nhiệm GV chủ nhiệm lớp và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: Phân công GVCN phù hợp chuyên môn.
         2. Những việc chưa làm được:
         - Công tác dạy tuần 0 cho học sinh lớp 1:
         + Một số học sinh chậm thích ứng với nhiệm vụ học tập.
         +  Còn một một số học sinh chưa nắm và viết được các nét cơ bản.
         - Công tác phụ đạo học sinh yếu: Còn 1 học sinh lưu ban lớp 1
        3. Biện pháp khắc phục:
        + BGH thường xuyên xuống lớp kiểm tra, chỉ đạo và nắm bắt tình hình, hỗ trợ và giúp giáo viên khắc phục khó khăn.
        + Phân công giáo viên hỗ trợ để kèm những em yếu.
        + Giáo viên kèm thêm cho HS em yếu. 
II. KẾ HOẠCH THÁNG 9/2017
          1. Nhiệm vụ trọng tâm:
         Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới, thực hiện nghiêm túc tuần học làm quen. Tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn theo quy định.
      
 
 a. Thực hiện quy chế chuyên môn:
- Tổ chức thực hiện chương trình dạy học, nề nếp, quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học. Sáng 6/9 thực hiện nhiệm vụ dạy học tuần 1; Từ ngày 11/9 học 2 buổi/ngày. Thực hiện chương trình từ tuần 1đến tuần 4. Tổ chức tốt các HĐNGL, GDKNS cho học sinh.
        - Xây dựng thời khóa biểu một cách khoa học.Thống nhất chương trình, thời khoá biểu theo khối lớp; Thống nhất một số quy định về  hồ sơ giáo viên – học sinh.
         - Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm hai môn Toán + Tiếng Việt đối với các khối lớp từ lớp 2 đến lớp 5 (ngày 20/9). Chỉ đạo coi, chấm khảo sát nghiêm túc, đúng quy chế. Tiến hành bàn giao chất lượng học sinh sau khảo sát theo khối lớp.
        b.Công tác bồi dưỡng giáo viên:
       - Thảo luận định mức thi đua, thống nhất quy chế xếp thứ tự  giáo viên hàng tháng cùng với đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GVTH.
       - Kiểm tra nề nếp chuyên môn đầu năm, kiểm tra các hoạt động giáo dục đầu năm: Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh các lớp.   
       - Kiểm tra chuyên đề 3 đồng chí (Huệ Chi, Hiền, Trà My), kiểm tra toàn diện 1 đồng chí (Ngô Tuyết).
       - Tổ chức cho GV học tập nhiệm vụ năm học của bậc học, thảo luận thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhà trường, tổ, lớp đề ra trong năm học 2017- 2018.
   - Tham gia chuyên đề vận dụng các thành tố tích cực vào dạy học cấp tiểu học tại TH Ngô Đức Kế (15/9).
        - Tổ chức triển khai và thực hiện các chuyên đề: 1 chuyên đề  về hoạt động thư viện do đ/c Nguyễn Thị Hà- P.Hiệu trưởng lên lớp; 2 tiết dạy thể nghiệm về đọc sách ở thư viện; 1 chuyên đề dạy học vận dụng các thành tố tích cực của Mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành, 2 tiết thể nghiệm về  vận dụng các thành tố tích cực của Mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành
        c. Các công tác khác:
       - Triển khai công tác điều tra phổ cập vào ngày 24/9/2017.
       - Chỉ đạo các khối tổ thống kê  TBGD đồ dùng dạy học, có kế hoạch tham mưu đề xuất mua sắm thêm thiết bị và ĐDDH phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.
       - Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập, tham mưu mua thêm số đầu sách tham khảo và tài liệu giảng dạy.
    2. Kế hoạch cụ thể:
Thời gian
(tuần)
Nội dung công việc Yêu cầu và chỉ tiêu Biện pháp Phân công
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 1
     (Từ 06/9
    đến 08/9)
 - Chỉ đạo giảng dạy theo chương trình TKB tuần 1
- Tổ chức học tập  nhiệm vụ năm học của bậc học.
- Duyệt kế hoạch dạy học theo từng khối.
- Công tác phổ cập: Điều tra cơ bản lí lịch của HS đầu năm, tiến hành lập danh sách HS ngoài địa bàn.
- Thảo luận thống nhất chương trình và TKB.
- Khai giảng năm học mới.
- Theo chương trình và chuẩn KTKN.
 
- Đảm bảo quy chế CM
- Tổng hợp HS chính xác theo khai sinh và hộ khẩu gia đình
 
 
-Lễ khai giảng thành công
- Đảm bảo quy chế.
 
 
- Phân công TT, KT lên CT.
- Phối hợp với phụ huynh, kê khai chính xác nơi ở.
-Thảo luận dân chủ.
- Phân công cụ thể
BGH,
TT, KT
 
BGH, TT
GV
ĐT
GV, PH
GV, HS, PH
 
 
 
 
 
 
Tuần 2
     (Từ 11/9
    đến 15/9)
 
- Chỉ đạo giảng dạy theo chương trình TKB tuần 2
 
- Tiếp tục ổn định nề nếp học tập, luyện tập và quy ước một số quy định trong học tập.
 
- Kiểm tra  việc thực hiện quy chế chuyên môn.
 
- GV hoàn thiện các loại hồ sơ GV và hồ sơ các tổ chuyên môn.
 
 
- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyện
- Theo chương trình và chuẩn KTKN.
- Rèn luyện thói quen và các kĩ năng học tập tốt.
-Theo chỉ tiêu (Huệ Chi)
 
 
- Đảm bảo toàn thể GV và các tổ có đủ các loại hồ sơ theo quy định.
- Theo công văn chỉ đạo của cấp trên
- Đảm bảo quy chế.
 
- Cung cấp một số  cách thức tổ chức trò chơi học tập .
- Đánh giá thực chất, tư vấn kịp thời.
 
- Đúng quy chế.
- Kiểm tra, rà soát bổ sung thiếu sót.
 
- Triển khai cụ thể tới từng GV
TT, KT
 
 
TT, GV
 
 
BGH
 
Tổ CM
 
PHT
BGH;
GV
 
 
 
 
 
 
 
 
.Tuần 3
     (Từ 18/9
    đến 22/9)
 
 
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn giảng dạy theo chương trình thời khóa biểu tuần 3
- Khảo sát chất lượng đầu năm 2 môn Toán và Tiếng Việt vào ngày 20/9 - K2,3,4,5
- Tiến hành bàn giao chất lượng khảo sát đầu năm theo đơn vị lớp. Tổng hợp danh sách học sinh yếu theo khối lớp.
- Tiến hành hoạt động thăm lớp dự giờ đối với tất cả các khối lớp.
- Tổ chức các tiết dạy thể nghiệm về vận dụng các thành tố tích cực của Mô hình trường học mới vào chường trình hiện hành; CGD; dạy học Mĩ thuật theo PP mới của Đan Mạch
- Chỉ đạo tốt công tác điều tra phổ cập  ngày 13 tháng 9.
 
- Kiểm tra chuyên đề GV
 
 
- Theo chương tình và tài liệu chuẩn KTKN.
 
 
- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc đánh giá đúng thực chất chất lượng.
- Bàn giao kết quả KSCL theo từng lớp.
 
 
- 2 tiết vận dụng TTTC, 2 tiết CGD, 2 tiết Mỹ thuật
 
- Phối hợp 3 cấp điều tra đúng tiến độ.
 
- Đ/c Hiền, đ/c trà My
 
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
 
 
- Bố trí đổi chéo GV coi và chấm nghiêm túc
 
 
- Chỉ đạo GV chủ nhiệm phân loại đối tượng HS để
Có KH giảng dạy phù hợp.
- Nghiêm túc thảo luận góp ý và đúc rút kinh nghiệm.
 
- Tuyên truyền tới tận cụm dân cư để nhân dân phối hợp điều tra.
- Tư vấn kịp thời.
 
TT, KT
 
 
 
-BGH
 
 
 
 
 
BGH
 
 
 
BGH
Tổ CM
 
 
 
BCĐPC
 
 
-BGH
 
 
 
 
 
 
Tuần 4
     (Từ 25/9
    đến 29/9)
 
- Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 3. Chú ý thực hiện nghiêm túc quy trình lên lớp, vận dụng tốt các PPDH và hình thức tổ chức lớp học.
- Tổ chức dạy thể nghiệm về PP Bàn tay nặn bột
 
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt, luyện tập thêm cho HS các trò chơi học tập, trò chơi chuyển tiết, tạo nề nếp và không khí học tập tự nhiên, thoải mái.
- Thanh tra toàn diện GV
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
 
 
 
- Dạy 2 tiết ở tổ 2,3
 
 
- HS có thói quen làm việc theo hiệu lệnh..
 
 
- Thanh tra 1 GV  (Ngô Tuyết).
 
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
 
 
 
- Nghiêm túc thảo luận góp ý và đúc rút kinh nghiệm.
- - BGH thanh tra, góp ý giúp GV đúc rút kinh nghệm.
 
 
- Tư vấn kịp thời
TT,
KT
 
 
 
 
Gv toàn trường BGH
 
BGH, TT
 
BGH
PHT
- BGH
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
             Trần Thị Lan Anh
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
            Nguyễn Thị Hà
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG