21:31 ICT Thứ ba, 23/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Kế hoạch chuyên môn tháng 4/2018

Thứ tư - 02/05/2018 09:43
Kế hoạch chuyên môn tháng 4/2018
 
       UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH QUANG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Số: …/KH-TH               Quang Lộc, ngày 3 tháng 04 năm 2018
           
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2018
 
          I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 3/2018
1.     Kết quả đạt được:
a. Những việc đã làm được
*Thực hiện chương trình, TKB:
Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học. Hoàn thành chương trình tuần 26-29, đảm bảo chương trình, thời khóa biểu và đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định của phòng GD.
- Tập trung cao cho công tác phụ đạo học sinh yếu kém, nhất là học sinh lớp 1 và lớp 5. Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh đại trà từ lớp 1-5.
- Bên cạnh tập trung cho công tác phụ đạo học sinh yếu kém.
* Tổ chức chuyên đề cấp trường, cấp tổ:
Tổ chức 2 chuyên đề về  vận dung các thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành và PP bàn tay nặn bột. Tổ chức chuyên đề cho GV dạy lớp 5 về đổi mới phương pháp dạy học lớp 5 chuẩn bị cho học sinh vào lớp 6.
* Tổ chức sinh hoạt chuyên môn:
- Tổ chức SH chuyên môn:
          Lồng gép trong các buổi họp, chuyên môn nhà trường kết hợp trao đổi, bồi dưỡng thêm một số nội dung liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, PP dạy học.
- Tổ chức sinh hoạt theo trường học kết nối.
          Chưa thực hiện.
          -  Tập trung học tập các Modun về bồi dưỡng thường xuyên đạt kết quả khá cao.
       * Thao giảng, dự giờ, thăm lớp: Nhà trường đã thực hiện kế hoạch dự giờ thăm lớp trong tháng 3 như đã đề ra. Đến thời điểm này, các đồng chí hiệu trưởng đã dự được 4 tiết, Phó hiệu trưởng đã dự 8 tiết.
* Kiểm tra toàn diện, chuyên đề
        - Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên (1 GV (Lệ Thúy) xếp loại Tốt , 1 GV (Như Nguyệt) xếp loại Khá), kiểm tra chuyên đề: 2 giáo viên (1 GV (Quỳnh Trang) xếp loại Tốt, 1GV (Mai) xếp loại Khá).
     * Hoạt động ngoài giờ lên lớp
      - Thực hiện các hoạt động GDNGLL theo chủ đề, chủ điểm của tháng hàng tuần nghiêm túc.
          * Các hoạt động khác:
     Bên cạnh các hoạt động giáo dục, chuyên môn nhà trường còn tích cực phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường như:
+ Tổ chức thành công “ Thiếu nhi vui khỏe” cho học sinh toàn trường
          + Đã kết hợp với thủ thư tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện theo sách” đạt kết quả tốt.
           + Tham gia tích cực phong trào giải toán tuổi thơ 1, có 32 bài được gửi cho tạp chí
2.     Những việc chưa làm được:
- Chất lượng học sinh ở một số lớp chưa cao.
- Bài của GV và học sinh được đăng trên tạp chí chưa có, tuy trong tháng đã tổ chức cho học sinh gửi bài tương đối nhiều.
         3. Biện pháp khắc phục
-     Tăng cường kiểm tra đôn đốc giáo viên tập trung nâng cao chất lượng dạy học.
-   Nâng cao chất lượng các bài viết gửi trên tạp chí.
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4
1. Nhiệm vụ trọng tâm.
a. Thực hiện quy chế chuyên môn:
           - Kiểm tra việc thực hiện nề nếp,  quy chế chuyên môn.
          - Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng, hoàn chỉnh báo cáo.
- Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh các khối. Tiếp tuc nâng cao chất lương nhằm xóa HS yếu vào buổi 2 hàng ngày.
- Các tổ tiến hành dạy chuyên đề.Tổ chức SHCM bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBGV
- KTTD  1 giáo viên (Sâm),  KT chuyên đề  1 giáo viên (Mỹ). 
b. Công tác bồi dưỡng giáo viên:
- Tiếp tục tổ chức các tiết dạy chuyên đề, thể nghiệm: Vận dung các thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành; Phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Dạy học Mỹ thuật theo PP Đan Mạch.
- Sinh hoạt chuyên môn Trường học kết nối.
- GV tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: tự giải các bài toán trong tạp chí toán tuổi thơ.
c. Các công tác khác:
- Tổ chức Ngày hội đọc sách: Đại thắng mùa xuân 1975.
- Tổ chức tập luyện giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cấp trường.
-  Tham gia tích cực phong trào giải toán tuổi thơ 1.
- Tham gia viết bài trên diễn đàn GD Tiểu học và trang  Web của phòng
2. Kế hoạch tuần
Thời gian
(tuần)
Nội dung công việc Yêu cầu và chỉ tiêu Biện pháp Phân công
         
 
 
 
 
Tuần 30
   02/04-
    06/04
 
- Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 30
- Duy trì nề nếp học tập tốt, phát huy tập hiệu quả các trò chơi học tập, tăng cường nâng cao chất lượng đại trà.
- Tổ chức kiểm tra chuyên đề GV
- Kiểm tra toàn diện GV
 
- Tổ chức cho học sinh tập luyện để giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cấp trường
- Theo chương trình, KTKN
 
 
 
- Theo chỉ tiêu
- CĐ 1 GV
TD 1 GV
 
 
 
 
- HS khối 4,5
 
- Đảm bảo quy chế.
 
- Thi đua.
 
-Tư vấn kịp thời những vướng mắc của GV
 
 
 
 
- Thi đua
 
BGH,
GV,
TT, KT,
GV
 
TPT
 
- GV
BGH, TT
 
.
 
 
 
 
Tuần 31
  09/4 -
  13/4
 
- Thực hiện chương trình và thời khóa biểu  tuần 32.
- Duy trì nề nếp học tập tốt, phát huy hiệu quả các trò chơi học tập.
- BGH dự giờ kiểm tra, tư vấn trình độ tay nghề cho giáo viên.
 
- Tổ chức ngày hội đọc sách
- Động viên 3 học sinh lớp 5 ôn tập tốt để tham gia dự thi Tin học trẻ cấp huyện
- Tổ chức cho học sinh giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cấp trường
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
 
 
- Các tổ chuyên môn.
 
 
 
HS toàn trường
 
 
 
Khối 4,5
 
 
CBGV toàn trường
- GV thực hiện đúng quy chế.
-Triển khai chung, thảo luận theo tổ.
- Học tập nghiêm túc, tổ chức trao đổi rút KN.Tăng cường dự giờ và tư vấn kịp thời.
 
- Phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc đọc sách.
 
Thi đua
 
 
Thi đua
TT, KT,
 
HT
TT, BGH
 
BGH, TT
 
GV
 
 
 
đ/c Xuân Thảo
BGH
 
 
 
 
Tuần 32
    16/04-    
    20/04
 
Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 32
- Tổ chức chuyên đề về dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch.  PP “Bàn tay nặn bột”, vận dụng những thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành.
- Tổ chức ôn tập, nâng cao chất lượng, đặc biệt là công tác phụ đạo học sinh yếu
- Tham gia dự thi STKT-
ST TTNNĐ năm 2018
- Nộp  SKKN về phòng
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
 
Các tổ CM
 
 
 
 
- Xóa học sinh yếu ở tất cả các khối lớp
 
 
6 SKKN
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
- Kiểm tra và tư vấn kịp thời
- Họp tổ đúc rút khinh nghiệm.
 
 
 
- Kiểm tra, đôn đốc kịp thời
 
 
Những SKKN đạt bậc 4 cấp trường
GV,
TT,
KT
 
 
TCM
 
 
 
BGH
- đ/c Thảo, đ/c Thái
 
 
 
 
 
Tuần 33
23/4- 27/4/2018
 
Thực hiện chương trình tuần 33.
 
 
- Tổ chức ôn tập, nâng cao chất lượng, đặc biệt là công tác phụ đạo học sinh yếu
 
- Động viên 3 học sinh tham gia dự thi Tin học trẻ cấp huyện
- Tổ chức kiểm tra chất lượng đại trà, chất  học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đại trà.
Tổ chức kể chuyện theo sách
 
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
 
 
- Xóa học sinh yếu ở tất cả các khối lớp
 
Học sinh lớp 5
 
- Học sinh 5 khối
 
 
- Theo chủ đề tháng
 
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
- Họp tổ đúc rút khinh nghiệm.
- Kiểm tra, đôn đốc kịp thời
 
 
Đạt kết quả tốt
 
 
- Kiểm tra chặt chẽ, tư vấn kịp thời cho GV
-Phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc đọc sách.
 
 
GV,
TT,
KT
TCM
 
BGH
 
 
 
GV Tin
 
 
 
BGH
         
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
       
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 

       
 
Trần Thị Lan Anh
   
Nguyễn Thị Hà
 
 
 

                          

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG