21:04 ICT Thứ ba, 23/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Kế hoạch chuyên môn tháng 2/2018

Thứ tư - 02/05/2018 09:40
Kế hoạch chuyên môn tháng 2/2018
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH QUANG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Số: …./KH-TH             Quang Lộc, ngày 03 tháng 02 năm 2018
            
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2
 
       I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THÁNG 1
       1. Những công việc đã làm:
        a. Thực hiện quy chế chuyên môn:
- Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện dạy đúng chương trình. Toàn trường đang thực hiện chương trình tuần 22 - 25, quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, xoá học sinh yếu kém, chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình kỳ I theo đúng biên chế năm học của Bộ GD - ĐT.
         -  Tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh theo từng tháng để đánh giá công tác thi đua giữa các lớp (Ban giám hiệu trực tiếp coi thi, chấm thi theo đề chẵn lẽ, mỗi tháng đổi chéo 1 lần).
         -  Chỉ đạo giáo viên tập trung ôn tập tốt (lồng ghép trong chương trình buổi 2 để thi khảo sát chất lượng học kì I).
         - Thực hiện tốt kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh cuối kỳ I theo hướng chỉ đạo của Phòng và thực hiện theo thông tư 22.
Kết quả: Môn TV:     Hoàn thành: 98%;     Chưa hoàn thành: 2%
               Môn Toán:   Hoàn thành: 98%;     Chưa hoàn thành: 2%
         - Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II theo đúng lịch quy định bắt đầu từ ngày 8/01/2018.Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên đặc thù nhập dữ liệu SMAS để kịp tiến độ.                       
         - Tổ chức tốt công tác ôn tập rà soát học sinh yếu kém. Chỉ đạo chuyên môn kiểm tra học sinh yếu kém ở các khối lớp để làm cơ sở đánh giá công tác thi đua kỳ I.
-  Duy trì tốt công tác hướng dẫn thêm cho học sinh có năng khiếu ở các khối lớp. Tổ chức tốt phong trào giải toán tuổi thơ, Tiếng Anh qua mạng.
+ Số báo Toán tuổi thơ tháng 1 có 48 lượt học sinh tham gia giải và gửi bài cho tạp chí.
      b. Công tác bồi dưỡng giáo viên:
       -  Tổ chức chuyên đề về dạy học theo mô hình trường học mới, áp dụng những thành tố tích cực của Mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch; phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Tập trung bồi dưỡng đội ngũ, nhất là bồi dưỡng về phương pháp dạy học, chú trọng các phương pháp dạy học mới.
        + Tập trung  cao cho việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng đổi mới.
       + Tổ chức được 2 chuyên đề cấp trường là: Đổi mới phương pháp dạy học buổi 2 để nâng cao chất lượng.
       + Đã triển khai học tập bồi dưỡng thường xuyên Module TH 16.   
    
    c. Tổ chức bồi dưỡng đội Công tác kiểm tra:
+ Tháng 01 ban kiểm tra nội bộ trường học đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 2 GV (Phạm Trang, Hằng), kết quả xếp loại T: 2 GV; Kiểm tra toàn diện 1 GV (Cúc), kết quả xếp loại Tốt.
+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên với các loại : Kế hoạch dạy học, sổ chủ nhiệm, sổ tích luỹ chuyên môn.
Kết quả: Loại tốt: 15 bộ  ;          Loại khá : 9 bộ  ;               Loại TB: 2 bộ
+ Kiểm tra công tác chấm chữa của giáo viên theo thông tư 22: Kết quả là hầu hết giáo viên thực hiện đúng, đảm bảo quy chế.
    d. Các công tác khác:
          - Đã tổ chức thành công giao ban đội và Hội chợ Tuổi thơ vào ngà 17 tháng 1/2018.
            - Tập trung chỉ đạo việc dạy học các môn tự chọn và các hoạt động ngoài giờ lên lớp để nâng cao chất l­­ượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Tổ chức quyên góp tết vì người nghèo trong CBGV và học sinh, tổng số tiền quyên góp được 5.000.000 đ. Nhà trường đã kết hợp với công đoàn mua quà tặng 25 học sinh nghèo.
  - Nhà trường đã chỉ đạo chuyên môn tổ chức thành công chuyên đề dạy học buổi 2 theo hướng tổ chức các câu lạc bộ: Tổ chức 2 Câu lạc bộ.
        2. Những việc chưa làm được:
+ Chất lượng học sinh tham gia viết bài trên tạp chí Toán Tuổi thơ chưa cao.
        3. Biện pháp khắc phục:
            - Tìm hiểu nguyên nhân, tăng cường nâng cao chất lượng giải Toán tuổi thơ.
          II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2/2018
        1. Nhiệm vụ trọng tâm
        a. Thực hiện quy chế chuyên môn:
         - Duy trì nề nếp dạy học tốt. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cho học sinh.
        - Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu tuần 22-> T25. Chú ý lịch dạy đúng  chương trình sau Tết 21/2.
        - Tiếp tục chỉ đạo tổ chức nâng cao chất lượng  các môn năng khiếu, tích cực tham gia tổ chức các trò chơi dân gian và nâng cao chất lượng  học sinh giỏi thể chất.
       - Rà soát chương trình tất cả các môn học, có kế hoạch chỉ đạo kịp thời cho GV hệ thống, ôn tập kiến thức cho HS nhằm nâng cao chất lượng đại trà.
       - Kiểm tra chất lượng học sinh yếu kém.
       - Kiểm tra chất lượng đại trà.
       b. Công tác bồi dưỡng giáo viên:
       - Tiếp tục đẩy mạnh nền nếp kỷ cương trong nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên; Tổ chức kiểm tra chuyên đề 1 GV (Biên), kiểm tra toàn diện 1 giáo viên (Ngô Vân)
      - Tiếp tục khai học tập bồi dưỡng thường xuyên Module TH 16   
       c. Các công tác khác:
        - Tăng cường hoạt động NGLL; Kiểm tra nề nếp Đội sao;
        - Tổ chức kể chuyện theo sách: Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa
       2. Kế hoạch cụ thể:
Thời gian
(tuần)
Nội dung công việc Yêu cầu và chỉ tiêu Biện pháp Phân công
 
 
 
 
 
Tuần 22
   29/01 -
02/2/2018
 
 
- Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 22, Kiểm tra thực hiện mọi nề nếp HS.
- Kiểm tra chất lượng học sinh yếu kém.
 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác đánh giá HS theo TT22.
 
- Tổ chức dạy chuyên đề về CNGD Tiếng Việt 1.
 
- Tổ chức kể chuyện theo sách
 
- Kiểm tra chuyên đề GV
- Đảm bảo quy chế CM
 
- Kiểm tra đối với 100% GV
 
 
- Tất cả các khối lớp
 
-CĐ 2 GV
- Tổ 1
- Theo chủ đề tháng
 
- Kiểm tra 1 GV (Biên)
-Tăng cường kiểm tra, giám sát
 
 
 
 
- Thi đua giữa các khối tổ.
 
-  Tư vấn góp ý, đúc rút kinh nghiệm.
-Phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc đọc sách.
- Tư vấn kịp thời những vướng mắc của GV
BGH, GV
 
GV
BGH
 
GV
 
 
BGH
 
BGH
BGH; GV
 
 
BGH
 
 
 
 
 
 
Tuần 23
    05/02-    
    09/02/2018
 
- Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 23. Chỉ đạo hướng dẫn thực tập sư phạm theo đúng quy định.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.
- Tổ chức chuyên đề về dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch.  PP “Bàn tay nặn bột”,  vận dụng những thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành.
- Tổ chức sinh hoạt tổ CM
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
 
 
 
 
- Các tổ CM
 
 
 
 
 
- SH chuyên sâu
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
 
- Tăng cường phát huy nền nếp DH, chú ý luyện tập thêm các hình thức học tập tích cực.
- Tư vấn góp ý, đúc rút kinh nghiệm.
- Họp tổ CM đúc rút kinh nghiệm.
GV,
TT,
KT
 
 
GV Anh văn
 
TT
KT,
GV
BGH
 
TCM
 
 
 
 
 
Tuần 24
   21/02 -
23/2/2018
 
Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 24,
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Tổ chức chuyên đề về dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch.  PP “Bàn tay nặn bột”, vận dụng những thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành.
 
- Đảm bảo quy chế CM
- Kiểm tra đối với 100% GV
 
- Tổ 1
 
 
- HS khối 4,5
-Tăng cường kiểm tra, giám sát
 
 
 
- Thi đua giữa các khối tổ.
- Họp tổ CM đúc rút kinh nghiệm
- Tư vấn, đúc rút kinh nghiệm.
 
BGH, GV
 
GV
BGH
GV
BGH
 
TPTĐ
 
 
 
 
 
Tuần 25
   26/02-
    2/02/2018
 
- Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 25 Chú ý thực hiện nghiêm túc.
- Duy trì nề nếp học tập tốt, phát huy tập hiệu quả các trò chơi học tập
- Tổ chức chuyên đề về dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch.  PP “Bàn tay nặn bột”, vận dụng những thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành.
- Kiểm tra toàn diện GV
 
 
- Tổ chức kể chuyện theo sách
- Theo chương trình, KTKN
 
- Theo chỉ tiêu
 
 
 
Tổ 1; tổ Đặc thù
 
 
 
 
- KT 1 GV (Ngô Vân)
- Theo chủ đề tháng: Trái tim người mẹ
- Đảm bảo quy chế.
 
- Thi đua.
 
 
 
- Tập trung nâng cao chất lượng.
 
- Họp tổ CM đúc rút kinh nghiệm
 
- Tư vấn, đúc rút kinh nghiệm.
 
-Phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc đọc sách.
 
BGH,
GV,
TT, KT,
GV
 
 
 
 
BGH
 
 
BGH
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
           Trần Thị Lan Anh
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
           Nguyễn Thị Hà
 
 
             
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG