21:03 ICT Thứ ba, 23/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Kế hoạch chuyên môn tháng 10

Thứ tư - 02/05/2018 09:30
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG T H QUANG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Số: …/KH-TH               Quang Lộc, ngày 04 tháng 10 năm 2017
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2017
 
      I. ĐÁNH GIÁ  HOẠT ĐỘNG THÁNG 9
      1. Những công việc đã làm:
         - Tổ chức tốt lễ khai giảng, thực hiện nghiêm túc tuần học làm quen. Tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn theo quy định. Tiến hành dạy và học các tuần 1,2,3,4  nghiêm túc, có chất lượng.
         - Đã tiến hành sinh hoạt chuyên môn thống nhất chương trình, thời khoá biểu theo khối lớp; Thống nhất một số quy định về  hồ sơ giáo viên – học sinh và quy định về nề nếp VSCĐ. 
         - Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm hai môn Toán + Tiếng Việt đối với các khối lớp từ lớp 2 đến lớp 5 (ngày 20/9). GV coi, chấm khảo sát nghiêm túc, đúng quy chế. Tiến hành bàn giao chất lượng học sinh sau khảo sát theo khối lớp.               .        - Các tổ đã tiến hành sinh hoạt thảo luận định mức thi đua, thống nhất quy chế xếp thứ tự  giáo viên hàng tháng cùng với đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GVTH.
         - 100% CB, GV, NV tham gia học tập nhiệm vụ năm học của bậc học, tiến hành thảo luận và thống nhất chỉ tiêu nhiệm vụ năm học của nhà trường.
         - Chuyên môn đã tiến hành duyệt danh sách các lớp theo an pha bê, hướng dẫn GV làm sổ chủ nhiệm.
- Đã tiến hành tổ chức triển khai và thực hiện các chuyên đề, dạy thể nghiệm:
        + Dạy 2 tiết thể nghiệm “Vận dụng các thành tố tích cực của Mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành” tổ chuyên môn 2,3 và tổ chuyên môn 4,5; Khối 1 dạy thể nghiệm CGD TV1; Tổ đặc thù dạy Mỹ thuật theo PP Đan Mạch  và đã tổ chức chia sẻ các tiết dạy thể nghiệm.
       + Dạy thể nghiệm PP Bàn tay nặn bột
       - Đã tiến hành kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh trong toàn trường; Kết quả sách vở và đồ dùng học tập của học sinh toàn trường tương đối đầy đủ.
         - Đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 3 đồng chí (Huệ Chi, Hiền, Trà My), kết quả 3 đ/c xếp loại Tốt, kiểm tra toàn diện 1 đồng chí (Ngô Tuyết), kết quả xếp loại Khá.
         - Đã kiểm tra được toàn bộ hồ sơ GV và các tổ khối CM. Kết quả: Số lượng đảm bảo, chất lượng tương đối tốt.
        - Đã tiến hành tham mưu hợp đồng 3 GV dạy đủ số tiết của môn tiếng Tin học; Tiếng Anh và môn Thể dục.
         2. Những việc chưa làm được:      
         - Hoạt động thăm lớp dự giờ các tổ triển khai chậm, kế hoạch chưa khoa học, tiết dạy thao giảng chưa được đầu tư cao.
         - Việc lên các kế hoạch hoạt động chuyên môn và thực hiện thông tin báo cáo 2 chiều của các tổ còn chậm trễ.
         - Chất lượng của một số lớp còn hạn chế; Số học sinh thiếu điểm còn nhiều.
         - Qua dự giờ một số đ/c phương pháp dạy học còn hạn chế, hiệu quả giờ dạy chưa cao.
          - Chưa thực hiện được công tác điều tra phổ cập giáo dục.
          3. Biện pháp khắc phục
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học để giảng dạy hiệu quả hơn.
- Tăng cường dự giờ thăm lớp để BD về phương pháp dạy học.
- BGH tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc.
- Tổ chức điều tra PCGD theo KH của phòng.
         II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017
          1. Nhiệm vụ trọng tâm:
         a. Thực hiện quy chế chuyên môn.
        - Tiến hành thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 5-8: Chú trọng vận dụng linh hoạt các PPDH và hình thức tổ chức dạy học, đặc biệt sử dụng có hiệu quả Thiết bị dạy học, chỉ đạo dạy nội dung giáo dục kĩ năng sống 1 tiết/tuần.
          - Chỉ đạo duy trì tốt  nề nếp chuyên môn theo quy định. Tập trung  kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn.
- Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của các lớp.
          - Chỉ đạo các tổ  kiểm tra chéo VS-CĐ giữa các lớp.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh.
- Tiến hành bồi dưỡng HS có năng khiếu và phụ đạo HS yếu ở các lớp  thông qua dạy lồng ghép vào buổi 2. Tăng cường giải toán tuổi thơ và luyện văn hay chữ đẹp.
- Tổ chức kể chuyện theo sách, giới thiệu sách theo chủ đề tháng: Kể chuyện Bác Hồ- tập 1.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh giải Toán tuổi thơ 1 và gửi bài.
          -  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.
          - Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên.
          - Kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo hướng dẫn của TT 30/2014 và TT 22/2016.
        b. Công tác bồi dưỡng giáo viên:
- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho toàn ngành GD 15/10, chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, chú trọng vận dụng linh hoạt các PPDH tích cực, vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Thời gian thực hiện: Tuần  5, 6, 7, 8.
- Tổ chức chuyên đề dạy học ứng dụng công nghệ thông tin, soạn bài vi tính, truy cập mạng Internet và gửi thư điện tử; chuyên đề về dạy học vận dụng các thành tố tích cực của Mô hình trường học mới Trường học mới vào chương trình hiện hành; CNGD Tiếng Việt 1; chuyên đề về phương pháp “Bàn tay nặn bột”; tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, chuyên đề về đánh giá học sinh theo hướng dẫn của TT 30/2014 và TT22/2016; tổ chức dạy thể nghiệm. Tổ chức cho các tổ chuyên môn sinh hoạt tổ theo phương pháp đổi mới, học tập rút kinh nghiệm.
- Các tổ và GV hoàn thiện các loại kế hoạch: BDHSG, phụ đạo HS yếu, VSCĐ, GD trẻ khuyết tật...
     
 
 
    c. Công tác khác:
         - Tổ chức các hoạt động tạo môi trường giao tiếp thân thiện như: giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, học sinh trong lớp cùng nhau góp quà nhỏ tặng bạn nghèo.
        - Các lớp phát động phong trào kết bạn, cùng bạn tiến bộ trọng học tập. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn học sinh giao tiếp với nhau bằng tình thân, xưng hô đúng mực, lễ phép với thầy cô giáo.
        - Tham gia thực hiện công tác  điều tra phổ cập , làm hồ sơ , xử lý số liệu điều tra phổ cập, xây dựng bộ hồ sơ đầy đủ , số liệu chính xác.
          2. Kế hoạch cụ thể:
Thời gian
(tuần)
Nội dung công việc Yêu cầu và chỉ tiêu Biện pháp Phân công
 
 
 
 
 
 
Tuần 5
    (Từ 2/10
   đến 6/10)
 
- Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 5. Khuyến khích giáo viên linh hoạt sáng tạo trong quy trình lên lớp, đổi mới PPDH, vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Tổ chức các tiết dạy chuyên đề, thể nghiệm.
 
- Tổ chức kiểm tra chuyên đề - Hoàn thiện Hồ sơ điều tra phổ cập.
 
 
 
- Kiểm tra chuyên đề GV
- Theo chương trình, chuẩn KTKN
 
 
 
 
- Tổ chức 2 tiết dạy chuyên đề, thể nghiệm
 
 CĐ 4 đ/c:  
- Hồ sơ 3 năm.
 
 
 
- Kiểm tra 3 đ/c (Hà A, Võ Huệ, Nam)
- Đảm bảo quy chế.
 
 
 
 
- Tập trung thảo luận trao đổi một số  cách thức tổ chức trò chơi học tập.
- BGH tư vấn giúp Gv đúc rút kinh nghiệm.
- Rà soát, bổ sung những thiếu sót.
- Tư vấn kịp thời
 
BGHGV,
 
 
 
BGH
TT,
GV
 
BGH
 
PHTT; BCĐPC
 BGH
.
 
 
 
 
 
Tuần 6
  (Từ 09/10
  đến 13/10)
 
- Các tổ CM tiến hành sinh hoạt tập trung thảo luận chương trình thời khóa biểu tuần 6; Thảo luận về nội dung các tiết luyện tập, thực hành ở buổi thứ 2: dạy theo nhóm đối tượng HS, tăng cường bồi dưỡng HS có năng khiếu và phụ đạo HS yếu.
 - Chuyên đề: Dạy học vận dụng các thành tố tích cực của MH trường học mới Trường học mới vào chương trình hiện hành;  Phương pháp “Bàn tay nặn bột”;
 
- Tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Anh.
- Kiểm tra chất lượng đại trà.
 
 
 
- Tổ chức kể chuyện theo sách
 
 
- Hoàn thành phần mềm PCGD
 
- Kiểm tra toàn diện GV, kiểm tra chuyên đề 1 GV.
 
 
 
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
 
 
 
 
- Tổ CM 2,3 và tổ CM 4,5
-
 
 
 
 
 GV Tiếng Anh triển khai
- Khảo sát chất lượng Toán và TV từ khối 1-5
- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng
- Phối hợp 3 cấp vào phần mềm đúng tiến độ.
- TD 1 GV (Lài), chuyên đề (Bính)
 
 
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
 
 
 
 
-Triển khai chung, thảo luận đúc rút KN.
 
 
 
 
- Triển khai cho HS các khối.
- Nắm bắt chất lượng giao chỉ tiêu cho Gv.
-Phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc đọc sách.
- Rà soát chính xác các sô liệu điều tra.
 
 
- Tư vấn kịp thời
TT, KT,
GV
 
PHT
TT, BGH
 
 
GV tổ 2+3; 4+5
 
 
GV Anh Văn
 PHT
đ/c Châu
 
 
BGH, BCĐPC
 
 
BGH
 
 
 
 
 
 
Tuần 7
    (Từ 16/10
   đến 20/10)
Thực dạy tuần 7)
- Dạy và học theo chương trình thời khóa biểu tuần 7.
- Phát huy sáng tạo trong tổ chức dạy học, sáng tạo trong quy trình lên lớp nâng cao hiệu quả giờ dạy. Vận dụng đạt hiệu quả CNTT trong dạy học, tăng cường truy cập mạng lấy tư liệu dạy học.
 
- Tổ chức dạy thể nghiệm, chú trọng vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học, dạy học bằng giáo án điện tử vận dụng PP đổi mới.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học.
 - Chuyên đề: Dạy thể nghiệm CNGD TV1  
 
- Kiểm tra toàn diện GV
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
- Triển khai trong toàn trường.
 
 
 
 
 
- HS có thói quen làm việc theo hiệu lệnh..
 
 
- TD 1 GV
- triển khai trong toàn trường.
trường
Tổ 1
- Kiểm tra 1 GV (Dương)
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
-GVCN tăng cường phát huy nền nếp dạy học tốt, chú ý luyện tập thêm các hình thức học tập tích cực.
 
- Sinh hoạt tổ chuyên môn, đúc rút kinh nghiệm.
 
- Dự giờ đột xuất.
 
- Nghiêm túc  đánh giá rút kinh nghiệm.
 
 
- Tư vấn kịp thời
GV,
TT,
KT
 
 
GV
 
 
TT
KT,
GV
 
TCM
 
 
BGH
 
 
PHT
 
 
 
BGH
 
 
 
 
Tuần 8
    (Từ 23/10
   đến 27/10)
 
- Thực hiện chương trình, TKB tuần 8.
- Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, GVCN tăng cường phát huy nền nếp dạy học tốt, chú ý luyện tập thêm các hình thức học tập tích cực.
- Tăng cường ôn tập cho học sinh chuẩn bị KTĐK lần 1.    
- Tổ chức thao giảng chú trọng vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học, dạy học bằng giáo án điện tử.
- Tổ chức chuyên đề về PP “Bàn tay nặn bột” và dạy thể nghiệm.
 
- Hoàn thành các báo cáo, các loại hồ sơ chuyên môn theo tháng
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
- Nền nếp dạy và học nghiêm túc, có chất lượng.
- Lưu ý đến đối tượng hs yếu.
- Theo chỉ tiêu 1T/1K/1 tuần.
 
 
 
- Tổ 4,5 triển khai thực hiện.
 
- Theo yêu cầu quy định
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
- Kiểm tra có đánh giá.
 
 
- Phụ đạo thêm cho HS học yếu.
- Thi đua giữa các tổ CM.
 
 
 
- Tư vấn, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm.
 
- Đủ hồ sơ theo quy định.
GV, HS
 
BGH, TT,
KT
 
GV
 
GV
 
 
 
 
BGH, TT
 
 
PHT, TT
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
            
  Trần Thị Lan Anh
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
               Nguyễn Thị Hà
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG