20:50 ICT Thứ ba, 23/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Kế hoạch chuyên môn tháng 1/2018

Thứ tư - 02/05/2018 09:39
Kế hoạch chuyên môn tháng 1/2018
    UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH QUANG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
           Số: …/KH-TH               Quang Lộc, ngày 03  tháng 1 năm 2018
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2018
 
          I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017
         1. Những công việc đã làm:
           a.Thực hiện quy chế chuyên môn:
Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung chỉ đạo thực hiện dạy đúng chương trình đã hoàn thành chương trình tuần 17, quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, xoá học sinh yếu kém.
+ Tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh theo từng tháng để đánh giá công tác thi đua giữa các lớp (Ban giám hiệu trực tiếp coi thi, chấm thi theo đề chẵn lẽ, mỗi tháng đổi chéo 1 lần).
+ Khảo sát học sinh yếu để chuẩn bị kết thúc đợt thi đua kỳ I.
+ Chỉ đạo giáo viên tập trung ôn tập tốt (lồng ghép trong chương trình buổi 2 để chuẩn bị thi khảo sát chất lượng học kì I).
         b. Công tác bồi dưỡng giáo viên:
Tập trung bồi dưỡng đội ngũ, nhất là bồi dưỡng về phương pháp dạy học, chú trọng các phương pháp dạy học mới.
        + Tập trung  cao cho việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn (dạy thể nghiệm 3 tiết theo phương pháp bàn tay nặn bột).
        + Dự giờ 6 tiết để bồi dưỡng về phương pháp dạy học cho những giáo viên chuẩn bị tham gia thi giáo viên giỏi huyện.
   + Tổ chức được 2 chuyên đề cấp trường là: Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục theo các môn học, Hướng dẫn dạy tiết đọc sách ở thư viện đạt hiệu quả cao.
       c. Công tác kiểm tra.
        Đã tăng c­­ường công tác kiểm tra nội bộ trư­­ờng học. Nhất là kiểm tra các hoạt động của giáo viên và học sinh.
       + Kiểm tra chất l­­ượng học sinh yếu.
       + Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên ( Cúc: Tốt)
       + Kiểmtra chuyên đề 2 giáo viên (Phạm Trang, Thu Hằng: tốt: 2 đ/c)
       + Kiểm tra công tác chấm chữa của giáo viên: Kết quả là hầu hết giáo viên thực hiện đúng, đảm bảo quy chế theo thông tư 22. Một số giáo viên lớp 2,3, 4 chấm bài phân môn chính tả, tập làm văn chưa chỉ ra chỗ sai cho học sinh đã được người kiểm tra tư vấn cụ thể.
    d. Các công tác khác:
  - Tổ chức tốt phong trào giải toán tuổi thơ, viết bài trên các tạp chí, trên diễn đàn GD. Tháng 12 có 55 lượt học sinh tham gia giải và gửi bài cho tạp chí;
     - Tập trung chỉ đạo việc dạy học các môn tự chọn và các hoạt động ngoài giờ lên lớp để nâng cao chất l­­ượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
     - Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống anh bộ đội cụ Hồ bằng những hoạt động ngoại khóa của Đội.
     - Nhà trường đã chỉ đạo chuyên môn tổ chức thành công chuyên đề dạy học buổi 2 theo hướng tổ chức các câu lạc bộ.
     -  Tổ chức tặng quà cho học sinh vùng giáo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trong dịp lễ Nôen.  
2. Những việc chưa làm được:
         -  Tuy đã tập trung cao cho công tác giải toán tuổi thơ 1 nhưng số bài được đăng còn hạn chế.
         - Một số giáo viên hiệu quả công tác chưa cao, chưa đổi mới trong phương pháp dạy học.
3. Biện pháp khắc phục:
- Tăng cường đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học.
         II. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1
        1. Nhiệm vụ trọng tâm:                     
         a.Thực hiện quy chế chuyên môn:
 - Thực hiện hết CT tuần 18-21. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, xoá học sinh yếu kém, chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình kỳ I theo đúng biên chế năm học của Bộ GD - ĐT.
         - Họp tổ tư vấn ra đề thi định kì cuối kì 1 theo ma trận và hướng dẫn của phòng. Triển khai ra đề thi cuối kì 1.
    -  Tổ chức kiểm tra  chất lượng cuối kì 1.Tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình kỳ 1; thực hiện chương trình kỳ 2 đúng biên chế năm học (từ 4/01/2017). Tổ chức sơ kết kỳ 1.
         - Tổ chức kiểm tra nền nếp dạy học, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên; kiểm tra toàn diện  1GV;  kiểm tra chuyên đề 2 GV.
         - Tiếp tục thu thập, xử lý thông tin, minh chứng hoàn thiện báo cáo tự đánh giá KĐCLGD.        
         -  Kiểm tra hồ sơ giáo viên với các loại: Kế hoạch dạy học, sổ chủ nhiệm, sổ tích luỹ chuyên môn.
    - Kiểm tra công tác chấm chữa của giáo viên theo thông tư 22: Kết quả là hầu hết giáo viên thực hiện đúng, đảm bảo quy chế.
        b. Công tác bồi dưỡng giáo viên:
          - CBGV Tiếp tục tự học tự bồi dưỡng bằng mọi hình thức để nâng cao trình độ mọi mặt.
          - Tiếp tục tổ chức các tiết dạy chuyên đề và thể nghiệm.
         - Chỉ đạo đội ngũ giáo viên tăng cường công tác tự học nâng cao kiến thức, kĩ năng sư phạm, bồi dưỡng trình độ về công nghệ thông tin, kĩ năng soạn và dạy bằng giáo án điện tử.
       -  Triển khai học tập bồi dưỡng thường xuyên Module thứ 3 (Module TH16) 
 c. Các công tác khác:
      - Tổ chức ngày hội đọc sách theo chủ đề: Tết Nguyên Đán (Sự tích bánh cưng, bánh giày)
     - Tập trung chỉ đạo việc dạy học các môn tự chọn và các hoạt động ngoài giờ lên lớp để nâng cao chất l­­ượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
    - Tổ chức tốt Hội chợ Tuổi thơ và giao ban Đội. Tổ chức quyên góp tết vì người nghèo trong CBGV và học sinh.
   - Chỉ đạo tổ chức chuyên đề dạy học buổi 2 theo hướng tổ chức các câu lạc bộ: Tổ chức 4 Câu lạc bộ.
       - Tiếp tục bổ sung CSVC theo kế hoạch như  đã đề ra đầu năm.
       2. Kế hoạch cụ thể:
Thời gian
(tuần)
Nội dung công việc Yêu cầu và chỉ tiêu Biện pháp Phân công
 
 
 
Tuần 18
   01/01/2018đến
   05/01/2018
 
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn giảng dạy theo chương trình thời khóa biểu tuần 18; lớp 1 tuần 17.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu
- Tổ chức thao giảng
 Kiểm tra chuyên đề: Sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học
 -Tập luyện đội tuyển TDTT
 
Tổ chức dạy thể nghiệm: PP “Bàn tay nặn bột”
 
- Kiểm tra chuyên đề GV
- Đảm bảo quy chế CM
 
 
 
 
 
- 1T/tuần/khối
- Kiểm tra C Đ 2 Gv
- HS K 4,5
 
Tổ 4,5
 
 
 
- Kiểm tra 2 GV Phạm Trang, Hằng)
-Tăng cường kiểm tra, giám sát
 
 
 
 
 
- Thi đua giữa các khối tổ.
 
- Thi đua giữa các lớp trong khối
- Sinh hoạt tổ CM đúc rút kinh nghiệm
 
- Tư vấn kịp thời
BGH, GV
 
GV
BGH
 
GV
BGH
 
 
TPT, GV, đ/c Hà
 
 
 
 
BGH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 19
    08/01/2018
    12/1/2018
 
- Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 19. Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt, phát huy và sáng tạo thêm các trò chơi học tập.
- Khảo sát chất lượng cuối kỳ 1 cho học sinh các lớp.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu.
- Tổ chức thao giảng theo lich của tổ.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.
- Tổ chức dạy thể nghiệm: Đổi mới PPDH
 
- Theo chương trình, KTKN
 
 
 
 
- Theo chỉ tiêu
 
 
 
 
 
 
- TD 1 GV (Cúc)
 
- Tổ 4,5
- Đảm bảo quy chế.
 
 
 
- Thi đua.
 
 
 
- Đúng quy chế.
 
Động viên khuyến khích
- Tư vấn, góp ý kịp thời.
- Sinh hoạt tổ CM đúc rút kinh nghiệm
BGH,
GV,
TT, KT,
GV
 
 
- GV
BGH, TT
 
 
 
 
BGH
 
BGH
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 20
  15/1/2018 -   19/1/2018
 
 
  - Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 19. Chú ý thực hiện nghiêm túc quy trình lên lớp, vận dụng tốt các PPDH và hình thức tổ chức lớp học.
- Kiểm tra toàn diện giáo viên
- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện luật ATGT, Pháp lệnh số của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nghị định 36/CP;  Nghị định 47/CP và Quyết định 95/TTG của Chính phủ; - Tổ chức ngày hội đọc sách
 
- Hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ 1
- Hoàn thành nhập dữ liệu trên phần mềm EQMS
 
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
 
- Các tổ chuyên môn.
 
 
 
 
- CB,GV toàn trường
 
 
 
- CB,GV, HS toàn trường
 
 
-  Giới thiệu sách theo chủ đề tháng
- Chính xác, kịp thời
- Chính xác, kịp thời
 
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
 
-Triển khai chung, thảo luận theo tổ.
- Học tập nghiêm túc, tổ chức trao đổi rút KN.
 
- Tăng cường dự giờ và tư vấn kịp thời.
 
 
 
 
 
 
-Phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc đọc sách.
- Các tổ CM tổng hợp số liệu dưới sự giám sát của BGH
 
TT, GV
 
PHT
TT, BGH
 
 
 
 
 
 
BGH, TT
 
HT, TPT
 
 
 
 
 
BGH
 
 
 
BGH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 21
 22/1/2018 -   26/1/2018
 
- Thực hiện chương trình và thời khóa biểu tuần 21
- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt,
-  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là công tác đánh giá HS theo hướng dẫn của TT22.
- Tổ chức chuyên đề về dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch.  PP “Bàn tay nặn bột”, vận dụng những thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành.”
- Tổ chức sinh hoạt tổ CM
 
- Theo chương trình và tài liệu chuẩn KTKN.
 
- K1,2,3,4,5
 
- Tuyên truyền đối với 100% CB, GV, HS
 
 
 
Các tổ CM
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV thực hiện đúng quy chế.
 
- GV giới thiệu lựa chọn theo khối lớp.
- Thi đua, rút kinh nghiệm.
- Kiểm tra và tư vấn kịp thời
- Tăng cường phát huy nền nếp DH, chú ý luyện tập thêm các hình thức học tập tích cực. Phân chia theo tổ
 
 
Chia sẻ, đúc rút kinh nghiệm
GV,
TT,
 
 
GV
 
 
 
 
 
TT
KT,
GV
 
Tổ CM
 
 
 
 
Tổ CM
 
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
                  
 
 
 
 
        Trần Thị Lan Anh
 
 
 
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
          Nguyễn Thị Hà
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG