21:48 ICT Thứ ba, 23/04/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học

Thời khóa biểu năm học 2016-2017

Thứ tư - 04/01/2017 20:46
Thời khóa biểu năm học 2016 - 2017
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017  
  1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D
Sáng CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC
Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
TV TV TV TV T. Đọc T. Đọc T. Đọc T. Đọc T. Đọc TV TV TV TV TV TV TV T.Đọc T.Đọc T.Đọc T.Đọc
TV TV TV TV T. Đọc T. Đọc T. Đọc T. Đọc T. Đọc TV TV TV TV TV TV TV C.Tả C.Tả C.Tả C.Tả
Chiều Anh ÂN Đ Đ TD MT TD TD C. Tả TD TNXH TNXH Tin Anh Khoa Khoa Khoa Anhh Khoa Khoa Khoa
Anh Đ Đ MT ÂN TD L. Toán Luyện Luyện Luyện Đ Đ Đọc. S Tin Anhnh Sử Đ Đ Đ Đ Anh Địa lí Đọc. S Đ Đ
NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL Đọc. S Đ Đ Anh MT TD TD TD Tin Anh Kĩ.T Đọc. S
                                       
Sáng TV TD Toán Toán Toán Anh KNS Toán Toán MT Toán Toán Toán TV Anh Tin Toán Toán Toán Toán
TV Toán TD Đ Đ C.Tả Anh MT C.Tả C.Tả Toán TV TV TV TV Anh Tin LTVC LTVC LTVC LTVC
TD TV TV TV KNS MT Anh Kể. C  Đọc. S TV TV TV TV Toán Tin Anh Kể.C Kể C Kể.C Kể.C
Toán TV TV TV Kể. C KNS Anh Đ Đ Kể. C TV MT TD TD Đọc.S Tin Anh Khoa Khoa Khoa Khoa
Chiều Đ Đ(sc) L. TV TNXH ANH TNXH Toán Toán Đọc. S ÂN Anh Tin TNXH TNXH MT Toán Đọc.S Sử KT Anh TD
KNS L. Toán L.TV Anh TD C. tả C. tả TD TD Anh Tin Đ Đ Đ Đ Anh TV Toán Đọc. S Sử MT ÂN
NGLL NGLL NGLL NGLL Luyện Kê. C Kể. C Luyện Anh NGLL NGLL NGLL NGLL Anh Anh TV KT Đoc. S ÂN MT
                                       
Sáng MT' TV TV TV ÂN Toán Toán LTVC Toán Tin Toán Anh Toán TD Toán TV Toán Toán Toán Toán
TV TV TV TV Toán T. Công T. Công Toán LTVC Tin TV Toán Anh Toán TV TV Tập đọc TLV TD T.Đọc
TV Toán Toán MT LTVC LTVC LTVC T.Viết T.Viết Toán Anh TV TV TV TV ÂN TD Tin T Đọc TLV
Toán T. Công T. Công Toán T.Viết T.Viết T.Viết TNXH T.Công TV Anh TV TV TV MT Toán ÂN Tin TLV Kĩ. T
Chiều  
Sáng TV TV Anh TV Toán T. Đọc Toán TD Toán ÂN TV Anh TD Khoa Toán Toán Toán Toán Anh Tin
TV TV Toán TV T.Đọc Toán T. Đọc ÂN Anh TD TV Anh Toán Đ Đ TV TV LTVC LTVC Anh Tin
Toán Toán TV Toán C.Tả C.Tả Đọc. S Anh T. Đọc Anh TD ÂN TV KT TV TV TLV TLV Tin Anh
TNXH TNXH TV Đoc. S Đ Đ Đ Đ C.tả Anh C.Tả Anh Toán TD T. Công ÂN Khoa Khoa Khoa.H Đ Đ Tin Anh
  LTV Anh ÂN KNS Đọc. S Luyện TNXH Toán TNH Toán T. Công Toán Tin Toán TD Anh Anh MT Toán Toán
Chiều L.Toán Anh KNS T. Công Luyện Đọc. S Luyện T.Đọc Luyện TV TNXH TV Tin TV ÂN Anh Anh TD LTVC LTVC
  Đọc. S MT Anh L. TV NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL TD Luyện Luyện ÂN Địa Anhh TD Tin Anh Sử Sử
                                         
Sáng TV TV TV TV T.Công Toán Toán Toán Toán Toán TD Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Anh
TV TV TV TV Toán TL văn TL văn T. Công TL văn TV Toán TV TV TV TV TV MT TL văn TL văn Anh
ÂN KNS Đọc. S TNXH TL văn TNXH Đ Đ TLV HĐTT TV TV MT TNXH Anh Sử Sử TLV HĐTT HĐTT Toán
HĐTT Đoc. S H ĐTT H ĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Đ Đ HĐTT H ĐTT H ĐTT H ĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Nhạc Anh TLV
Chiều T. Công H ĐTT L. Toán L.TV Anh TD TD MT KNS TNXH Anh Đọc,S Luyện Tin KT Địa Địa lí Anh Địa Địa
L.TV L. TV L.TV L.Toán Anh ÂN ÂN KNS MT TCông Anh T.Công Đọc. S Tin Địa Kĩ. T Đ Đ Anh Đ Đ H ĐTT
NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL* NGLL* NGLL* NGLL* NGLL* Luyện ÂN TNXH Anh Anh Đọc. S MT TD TD TD TD
                                       

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG