• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG LỘC
Văn bản liên quan

KẾ HOẠCH

Tiểu ban kiểm tra hoạt động chuyên môn trường học

Năm học 2020 - 2021

Ngày ban hành:
05/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành:
05/05/2006
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số: 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Ngày ban hành:
19/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website