• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG LỘC
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành:
05/05/2006
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số: 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Ngày ban hành:
19/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Số: 59/2012/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU, TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Ngày ban hành:
28/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website