• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG LỘC
KẾ HOẠCH Thực hiện đưa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường tiểu học
Ngày ban hành:
09/02/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhập nhận xét theo TT30 vào phần mềm SMAS
Ngày ban hành:
22/01/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư Số: 59/2012/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU, TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Ngày ban hành:
28/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 42/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯ THông tư số 42/BGD-ĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Ngày ban hành:
23/11/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số: 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Ngày ban hành:
19/01/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành:
05/05/2006
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website