• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG LỘC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị chi bộ đầu năm học 2020 - 2021

Nghị quyết chi bộ

ĐẢNG ỦY XÃ QUANG LỘC

CHI BỘ TR­ƯỜNG TIỂU HỌC

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   *

     Số: ...../NQ-HN                                                                                                                        Quang Lộc, ngày 3 tháng 9 năm 2020

 

 

 NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CHI BỘ NĂM HỌC 2020 - 2021

 

         Thực hiện  kế hoạch của BCH Đảng uỷ, chi bộ tr­ường tiểu học Quang Lộc tổ chức Hội nghị chi bộ năm học 2020- 2021 vào hồi  14 giờ  00  phút, ngày 3 tháng 9 năm 2020.

        Sau khi nghe các đồng chí cấp ủy chi bộ trư­ờng tiểu học Quang Lộc thông qua các văn bản báo cáo, Hội nghị nhất trí quyết nghị:

     I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2020 - 2021

           Hội nghị thông qua báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị năm học 2019 - 2020, nhấn mạnh, khẳng định những kết quả đã đạt đ­ược nh­ư sau:

          Chi bộ quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về GD - ĐT, phương hướng nhiệm vụ từng năm học của ngành, các Nghị quyết của Đảng ủy về giáo dục, với sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của chi bộ, sự nỗ lực của toàn thể Đảng viên, giáo viên trong nhà trường nên đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, chất lượng mũi nhọn nâng lên, chất lượng đại trà có bước chuyển mới. Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trường học. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể được chú trọng, Công đoàn, Chi đoàn, Đội - Sao, Chữ thập đỏ  hoạt động hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua đạt kết quả tốt.

         Mặc dù đã đạt đ­ược một số thành tích đáng phấn khởi nh­ưng trong năm học  qua vẫn còn tồn tại một số nh­ược điểm, yếu kém sau:

         Đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động nhưng tinh thần phấn đấu để trở thành giáo viên giỏi của một số đảng viên còn hạn chế. Cơ sở vật chất cơ bản đã đ­ược đáp ứng cho công tác dạy học và sinh hoạt .

      II. PH­ƯƠNG H­ƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

         Hội nghị đã nhất trí cao về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp năm học 2020 - 2021 của cấp uỷ xây dựng và ý kiến bổ sung của Hội nghị gồm các nội dung sau:

 * Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm học 2020 - 2021

1. Công tác dạy và học:

1.1. Học sinh:

          a) Phẩm chất năng lực:

          - Tốt: 99,8%;   Đạt: 0,2%;   Cần cố gắng: 0%

          b) Năng lực:

          - Tốt: 85%;  Đạt: 15%;  Cần cố gắng: 0%

          c) Kiến thức- kĩ năng:

- Hoàn thành tốt: 80 - 85% ; hoàn thành: 15%; Chưa hoàn thành: 0%

- Học sinh lên lớp sau rèn luyện trong hè 100%

- Học sinh Hoàn thành chương trình tiểu học 100%.

- Học sinh có năng khiếu: xếp từ thứ 6 trở xuống

1.2. Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên:

          - 2 đ/c được UBND tỉnh tặng Bằng khen;

- 6 CSTĐ cấp cơ sở;

- 80 % CBGV đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến;

- 2 SKKN cấp tỉnh; 8 SKKN cấp Huyện;

- 1 giáo viên tổ chức ít nhất 1 tiết dạy ngoài trời/ tuần vào buổi 2;  3 hoạt động GD với quy mô cả khối/ năm học;

-  Báo cáo ít nhất 1 chuyên đề/ 1 giáo viên; 3 giáo viên có bài trên các tạp chí; 8 sản phẩm sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.

          1.3. Công tác đoàn thể:

          Các đoàn thể duy trì được danh hiệu vững mạnh cấp huyện, cấp Tỉnh.

  • Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp huyện,, được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen.
  • Liên đội đạt Liên đội suất sắc, đề nghị Hội đồng đội Tỉnh tặng bằng khen.

           1.4. Công tác xây dựng Đảng:

- Phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Trong năm học kết nạp được 2 - 3 đ/c.

          Trên cơ sở mục tiêu cơ bản Hội nghị đã nhất trí cao với các nhiệm vụ và các giải pháp đề ra đồng thời Hội nghị đã thể hiện quyết tâm tập trung cao của chi bộ, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

 III. Tổ chức thực hiện

          1. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra,

đề nghị toàn thể đảng viên trong chi bộ phát huy vai trò trách nhiệm, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu để tập trung lãnh đạo, vận động quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị.

          2. Hội nghị giao trách nhiệm cho chi uỷ căn cứ theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn lãnh đạo, cụ thể hoá Nghị quyết của Hội nghị để xây dựng kế hoạch chi bộ hàng tháng một cách cụ thể để phấn đấu cuối năm đạt được chi bộ trong sạch vững mạnh tiờu biểu của Đảng bộ.

 

 

 

Nơi nhận:

- Th­­ường trực Đảng ủy

- L­­ưu cấp ủy.

T/M CHI ỦY CHI BỘ

 Bí thư­

 

 

 

 

   Trần Thị Lan Anh


Nguồn:thquangloc.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website