• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG LỘC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020
UBND HUYỆN CAN LỘC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH QUANG LỘC                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

       Số     /KH-TH                                          Quang Lộc, ngày .....  tháng 9 năm 2019
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

 
 
 

        I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
         Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học, Thông tư số 03/ VBHN-BGDĐT  của Bộ GD&ĐT ngày 22/01/2014; 
Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 17/8/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục MN, PT đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học số 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26/08/2019 của Bộ Giáo dục-Đào tạo;
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học Số 1421/SGDĐT-GDPT ngày 26/08/2019 của Sở Giáo dục-Đào tạo;
Thông báo Kết luận số 784/TB-HU của Ban thường vụ Huyện uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;
Công văn số 375/KH-PGD ngày 11 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Tiểu học của Phòng GD&ĐT Can Lộc;
Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-TH của Hội nghị CBGV, NV nhà trường ngày 29 tháng 8 năm 2019 và điều kiện, tình hình thực tế của nhà trường. Trường Tiểu học Quang Lộc xây dựng kế hoạch năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:    
     II.   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  1. Đặc điểm  của địa phương
1.1. Mặt mạnh
 Quang Lộc là địa phương có truyền thống hiếu học, phong trào xã hội hóa giáo dục được phát triển sâu rộng.
 Quang Lộc có diện tích tự nhiên 705,58 ha, dân số 6419 ng­ười. Quang Lộc có 9 đơn vị xóm trong đó có 2 đơn vị xóm là giáo toàn tòng, có gần 50% số dân theo đạo thiên chúa giáo. Số hộ có 3 con trở lên đi học ở các cấp chiếm tỷ lệ khá lớn, như­ng đại đa số nhân dân ý thức và chăm lo đến việc học tập của con em. Lãnh đạo địa phư­ơng, các đoàn thể, hội Cha mẹ học sinh, ban Hành giáo rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục. Các trường trên địa bàn toàn xã có chất lượng giáo dục cao.
1.2. Mặt yếu
Địa phương Quang Lộc là địa phương chủ yếu độc canh về trồng trọt nên đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Hàng năm địa phương đã tập trung ngân sách khá lớn để đầu tư cho giáo dục nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất ở các trường học.
Quang Lộc là một vùng mà nhân dân theo đạo Thiên chúa giáo khá lớn, đa số là các hộ đông con nên sự quan tâm đến việc học tập của con em ở một bộ phận phụ huynh còn hạn chế.
2. Thực trạng của nhà trường
2. Thực trạng của nhà trường:
2.1. Quy mô trường lớp
Toàn trường có 22 lớp với tổng số 733 học sinh. Học sinh giáo 298 em (chiếm tỉ lệ 40,7%)
Cụ thể: K1: 5 lớp, 160 học sinh; K2: 5 lớp: 167 học sinh, K3: 4 lớp, 149 học sinh; K4: 4 lớp, 123 học sinh; K5: 4 lớp: 134 học sinh.
- Học sinh bán trú: 11 lớp, 350 em
- Số học sinh học 2 buổi/ngày: 100%
2.2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 35 người ; nữ: 30 người
- Hiệu trưởng: 1; Phó hiệu trưởng: 1
           - Giáo viên trược tiếp giảng dạy: 31, trong đó: giáo viên văn hóa:  23 GV Văn hóa (hợp đồng 2); 3 GV Tiếng Anh (Trong đó 1 GV hợp đồng), 1 GV Âm nhạc, 2 GV Mỹ thuật, 2 GV Thể dục (Trong đó 1 GV hợp đồng).
- Tổng phụ trách Đội: 1
- Nhân viên: 2 (Kế toán: 1; thư viện: 1)
- Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,41 (Trong đó có 5 GV hợp đồng)
- Số giáo viên đạt  chuẩn: 31, tỉ lệ 100%, trên chuẩn: 29, tỉ lệ: 94 %
- Tổng số đảng viên: 20 tỉ lệ  57 %
2.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
- Tổng số phòng học 22 phòng/22 lớp, trong đó có 22 phòng học cao tầng.
- Phòng chức năng:
+ 1 phòng Tin học với 14 máy vi tính hoạt động tốt;
+ 1 phòng Tiếng Anh;
+ 1 phòng thư viện với diện tích 96m2;
+ 1 nhà ăn bán trú;
+ 1 nhà tập đa năng với diện tích 504 m2.
  • Công trình vệ sinh: 1 công trình vệ sinh GV và 2 công trình vệ sinh học sinh đảm bảo đúng chuẩn.
  Cơ sở vật chất nhà trường khá đầy đủ, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, đảm bảo phục vụ tốt cho việc dạy học 2 buổi/ngày và bán trú.
2.4. Tình hình Tài chính
Cơ bản ổn định, đảm bảo tương đối đủ phục vụ cho các hoạt động của nhà trường xuyên suốt năm học.
   3. Thành tích nhà trường
Trong những năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của phòng GD Can Lộc, sự quan tâm đầu tư đúng mực của Đảng ủy, chính quyền  địa phương và các ban ngành đoàn thể xã Quang Lộc, của phụ huynh học sinh và bằng sự nổ lực phấn đấu của toàn thể CBGV và các em học sinh, nhà trường đã vượt lên mọi khó khăn xây dựng trường phát triển về quy mô trường lớp và chất lượng đã thực sự đem lại kết quả giáo dục khá vững chắc, nhiều năm liền trường đạt trường Tiên tiến cấp huyện, được Giám đốc Sở GD – ĐT tặng giấy khen, năm học 2014 – 2015 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Năm học 2015 – 2016 trường đạt Tập thể lao động Xuất sắc, năm học 2016 – 2017 trường đạt trường Tiên tiến cấp huyện, năm học 2017 – 2018 trường đạt trường Tiên tiến cấp huyện, được Ủy ban Nhân dân Tỉnh tặng bằng khen.
        4. Những cơ hội và nguy cơ thách thức.
4.1. Cơ hội:
- Có sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các đoàn thể xã Quang Lộc; sự chỉ đạo sâu sát của phòng GD&ĐT Can Lộc; sự đồng thuận của tập thể CBGV, NV trong nhà trường; sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương.
- Đại bộ phận nhân dân trong xã có ý thức được việc học tập, nâng cao trình độ là yêu cầu cần thiết trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do đó rất quan tâm chăm sóc đến việc học tập của con em mình.
- Đội ngũ giáo viên 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, có năng lực chuyên môn vững vàng, đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh.
- Học sinh chăm ngoan, hiếu học.
- Cơ sở vật chất nhà trường khá đầy đủ, khang trang.
4.2. Thách thức:
- Sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của phụ huynh học sinh và của xã hội trong thời kỳ hội nhập.
- Ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, khả năng sáng tạo của CBGV, NV trong công việc.
- Chất lượng đội ngũ CBGV, NV phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục (kiến thức, phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin...).
-  Một số ít học sinh chưa xây dựng được động cơ học tập hoặc do cha mẹ vì bận công việc làm ăn, khoán trắng cho nhà trường, xem việc học tập của các em là trách nhiệm của nhà trường, ít quan tâm đến việc học tập của con em mình nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Trường có 40% (290/732 em) học sinh theo đạo Thiên chúa giáo vì vậy việc học kinh bổn chi phối rất nhiều trong học tập. Khả năng tự học của học sinh chưa tốt.
- Năm học 2019 - 2020, trường tiếp tục triển khai chương trình CGD tiếng Việt lớp 1; phương pháp bàn tay nặn bột; dạy học theo phương pháp Đan Mạch, Vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới Việt Nam vào dạy học chương trình hiện hành, tiếp tục thực hiện việc đổi mới cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22 nên đòi hỏi sự nổ lực của giáo viên trong việc tiếp cận với các phương pháp và mô hình dạy học mới hiệu quả.
- Tăng cường hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục kĩ năng sống cho học sinh nên đòi hỏi giáo viên và Tổng phụ trách Đội phải có phương pháp tổ chức, dạy học hiệu quả.
- Tổ chức có hiệu quả hoạt động thư viện: Cán bộ thư viện năng nổ, nhiệt tình, hoạt động thư viện ngày càng hiệu quả.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP
A. Nhiệm vụ chung
Tập trung đổi mới công tác quản lí, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lí. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên lập trường tư tưởng kiên định, chuẩn mực về đạo đức nhà giáo, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Chú trọng chất lượng dạy học Tiếng Anh, Tin học; chú trọng giáo dục kĩ năng sống, phát triển văn hóa đọc; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường.
Thực hiện dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học; tiếp tục vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục;
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tổ chức tốt việc dạy học và các hoạt động giáo dục. Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH, củng cố vững chắc các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
B. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể.
1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.
1.1. Chỉ tiêu
- 100% cán bộ, GV, NV thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.
- 100% CB, GV, NV thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo; không vi phạm pháp luật; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
- Xây dựng trường điển hình về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường học Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn
1.2. Giải pháp
- Tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả  Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động  “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chú trọng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của CBQL, GV, NV. Thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo...
- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường học Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn theo các tiêu chuẩn quy định
- Tổ chức các hoạt động giáo dục với các nội dung theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Chú trọng công tác vệ sinh học đường: vệ sinh môi trường; vệ sinh, ATTP bán trú; y tế học đường; phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh,...; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tuyên truyền, vận động học sinh tiếp tục thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế.
2. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2.1. Chỉ tiêu
- 100% học sinh học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần)
- Tổ chức sinh hoạt bán trú theo nhu cầu phụ huynh học sinh.
- Tiếp tục xây dựng và cũng cố các tiêu chuẩn Thư viện Xuất sắc
- Học sinh hoàn thành kiến thức các môn học đạt 99,7%; đạt năng lực: 99.7%; Đạt phẩm chất: 99.7%
          - Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học : 100%.
-  Tổ chức ít nhất 1 HĐGD/ tháng vào buổi 2; 3 hoạt động GD/năm với quy mô cả khối
- Tổ chức hoạt động giáo dục quy mô cấp trường: ít nhất 1 hoạt động/ tháng. Tổ chức 2 hoạt động /lớp/tuần
2.2 Giải pháp
* Tiếp tục thực hiện có hiệu quả điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch dạy học và đánh giá học sinh tiểu học
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch dạy học. Căn cứ vào chuẩn KT- KN, năng lực thực tế của HS giáo viên có thể thêm, bớt nội dung bài học trong SGK cho phù hợp; sắp xếp lại thứ tự các bài học, cấu trúc trong từng bài học để đảm bảo tính lô gic, hệ thống trong các đơn vị kiến thức
- Linh động vận dụng PPDH và các hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh; tăng cường sự tương tác theo cặp, nhóm; chú trọng động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho học sinh được chia sẻ nhiều nhất trong từng giờ học để để rèn kĩ năng giao tiếp và giúp học sinh mạnh dạn, tự tin.
          - Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng học sinh lớp 2 theo Công văn số 439/PGDĐT-TH ngày 01/11/2018 của phòng GD&ĐT; nâng cao chất lượng lớp 5 theo Công văn số 377/PGDĐT-GDPT ngày 10/9/2018 của Phòng GD -  ĐT.
          - Tiếp tục triển khai phong trào “Giữ vở sạch - viết chữ đẹp” trong học sinh nhằm gìn giữ chữ viết truyền thống, góp phần rèn luyện tính cách học sinh theo Công văn số 1263/SGD ĐT-GDTH ngày 16/10/2007. Duy trì tổ chức hoạt động “Giao lưu viết chữ đẹp” cho tất cả học sinh qua 04 bài viết/năm và chung kết trao giải vào cuối năm học.
- Tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/ tuần). Hiệu trưởng phối hợp với chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo các yêu cầu quy định, phù hợp với thực trạng đội ngũ, CSVC nhà trường.
Nội dung dạy học buổi 2: Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh; tập trung cho dạy học các môn học tự chọn; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (mỗi GV ít nhất tổ chức được 2 tiết/tháng HĐGD), câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá.
- Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cá nhân học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi nhằm phát triển năng lực, năng khiếu.
- Tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Mỗi GV cần nắm chắc, hiểu sâu triết lí đánh giá “Vì sự tiến bộ của học sinh” trong quá trình thực hiện; ra đề kiểm tra định kì trên cơ sở ma trận để đảm bảo trọng tâm kiến thức và cơ cấu tỉ lệ các mức độ nhận thức.
* Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình, PPDH tích cực. Cụ thể:
          - Tiếng Việt 1-CGD: Tăng cường giải nghĩa cho HS khi thực hiện các Việc 3,4 trong quy trình; dạy Âm, Vần, Luật chính tả phải đảm bảo dạy đến đâu, chắc đến đấy; đảm bảo học sinh học đến tuần 20 phải đọc đúng, viết đúng.
          - Vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới: Chú trọng hình thành cho học sinh các năng lực: Tự phục vụ, giao tiếp, tự quản, tự học, tự bảo vệ mình, tự trọng; hình thành và phát triển kĩ năng tự học theo nhóm (cá nhân-> cặp-> nhóm-> lớp).
          - Phương pháp “Bàn tay nặn bột”: Ngoài các tiết đã dạy thành công từ năm học trước, giáo viên tiếp tục áp dụng vào các tiết học khác; chú trọng rèn luyện kĩ năng phán đoán, phân tích, ghi chép thực nghiệm cho học sinh.
          - Dạy học Mĩ thuật theo PP mới: Giáo viên sử dụng tài liệu dạy học Mĩ thuật theo PP mới  xây dựng kế hoạch phù hợp và chuyển hẳn các tiết dạy mĩ thuật sang hoạt động mĩ thuật. Tùy vào thời lượng GV chủ động lựa chọn các quy trình mĩ thuật phù hợp. Quá trình thực hiện trong năm học phải áp dụng đầy đủ 07 quy trình cho tất cả các khối lớp.
          - Dạy học Âm nhạc: GV nghiên cứu nội dung các bài học để chuyển dần một số nội dung tiết học sang hoạt động Âm nhạc theo tinh thần đã tập huấn.
         Tham khảo, áp dụng các mô hình dạy học tiên tiến trên thế giới phù hợp với tinh thần NQ 29 và thực tế nhà trường.
        Thực hiện đa dạng hóa các hình thức dạy học như: dạy học theo nhóm, câu lạc bộ, sân khấu hóa, trò chơi,...tại các không gian khác nhau ngoài lớp học như: sân trường, vườn trường, thư viện, các di sản văn hóa, các mô hình sản xuất, kinh doanh của địa phương,...
Chú trọng rèn kĩ năng đọc -viết cho học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng tối thiểu các khối lớp, nhất là lớp 1, 2; nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh.
*Dạy học đối với học sinh khuyết tật
- Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT Quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật; Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
- Huy động tối đa, tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng trong nhà trường. Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật.
* Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 Tổ chức rà soát các đối tượng học sinh để biết được hoàn cảnh của từng học sinh.
 Thực hiện tốt tháng khuyến học, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ sách vở, quần áo để đến trường.
          Phân công giáo viên kèm cặp, giúp đỡ các em trong quá trình học tập
          * Hoạt động thư viện
- Tiếp tục duy trì tốt hoạt động đọc, và các hoạt động khác tại thư viện theo mô hình viện thân thiện. Hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh . Hàng tuần, tổ chức các tiết đọc tại thư viện, khuyến khích học sinh mượn sách về nhà; tổ chức các hoạt động khuyến đọc (tối thiểu 01 hoạt động/năm học); huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Chỉ tiêu mượn sách về nhà đọc tối thiểu 01 cuốn/tháng/GV, 02 cuốn/tháng/HS.
* Tổ chức bán trú
- Tiếp tục duy trì tổ chức sinh hoạt bán trú cho học sinh.(khi phụ huynh học sinh có nhu cầu, tự nguyện đăng ký). Việc tổ chức sinh hoạt bán trú phải quản lý chặt chẽ, hồ sơ đầy đủ, đảm bảo tuyệt đối vệ sinh ATTP theo hướng dẫn tại công văn số 639/PGD&ĐT – TH ngày 25/8/2014 của phòng GD&ĐT; công khai đầy đủ thực đơn bữa ăn, số lượng suất ăn từng lớp, định lượng lương thực, thực phẩm hàng ngày để phụ huynh tiện theo dõi, giám sát.
* Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu
Chỉ đạo giáo viên thực hiện lồng ghép các nội dung nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bổ ích như: Giao lưu “Tuổi thơ khám phá”, thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước”; Tham gia sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”  dành cho học sinh tiểu học; Duy trì sinh hoạt  các Câu lạc bộ nghệ thuật trong nhà trường
Xây dựng  phong trào thi giải Toán tuổi thơ trên báo Toán tuổi thơ, trong tất cả các lớp. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp năng lực, sở trường nhằm nâng cao chất lượng, số lượng học sinh tham gia:
                      - Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, câu lạc bộ vào các buổi chiều trong tuần thực hiện theo thời khoá biểu.
3. Tiếp tục triển khai tốt việc dạy và học Tiếng Anh, Tin học, chuẩn bị các điều kiện để triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
3.1 Chỉ tiêu
- 100% học sinh lớp 3,4,5 được học Tiếng Anh 4 tiết/tuần
- 100% học sinh lớp 1,2 được làm quen Tiếng Anh 2 tiết/tuần
- Có học sinh tham gia các cuộc giao lưu Tiếng Anh và đạt giải
- 100% học sinh lớp 3,4,5 được học môn Tin học 2 tiết/tuần
- Có 2 học sinh đạt giải tại Hội thi Tin học trẻ cấp huyện
3.2. Giải pháp
- Mua sắm thêm thêm các thiết bị dạy học theo danh mục thiết bị dạy học Tiếng Anh
Tiếp tục triển khai dạy học môn tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3, 4, 5.
Vận động phụ huynh hỗ trợ kinh phí hợp đồng thêm 1 giáo viên Tiếng Anh để tổ chức làm quen Tiếng Anh cho học sinh lớp 1,2.
Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng dạy học Tiếng Anh.
   - Tiếp tục thực hiện dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức dạy tin học cho học sinh lớp 3,4,5  Tăng cường hình thức xã hội hóa giáo dục để hợp đồng 1 giáo viên Tin học. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về môn Tin học, tạo cơ hội cho các em tham gia hội thi Tin học trẻ các cấp.
Vận động nguồn tài trợ từ phụ huynh để mua bổ sung một số máy tính ở phòng Tin học đã bị hư hỏng.
4. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ
4.1. Chỉ tiêu
- 100% CBGV, NV thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, TKB, quy chế chuyên môn, tích cực tự học, tự bồi dưỡng;
- 100% GV có SNKN dự xét cấp trường, có 8 SKKN đạt cấp Phòng,  1 SKKN đạt cấp sở.
- 100% cán bộ giáo viên truy cập Diễn đàn Giáo dục Hà Tĩnh. Phấn đấu có 6 bài viết của CBGV được đăng trên tạp chí chuyên ngành; 2 sản phẩm được đăng tải, chia sẻ trên Trường học kết nối
- 1 GV được UBND Tỉnh tặng bằng khen.
- 8 giáo viên giỏi cấp huyện
- 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh
-  4 Chiến sĩ thi đua cơ sở
  • 80% CBGV, NV đạt LĐTT
4.2. Giải pháp
- Tích cực tham mưu với cấp có thẩm quyền để được bố trí đủ số lượng CBQL và giáo viên theo quy định đối với trường hạng 2 (hiện tại trường còn thiếu 5 giáo viên văn hóa so với quy định),  đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.
          Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm và công văn số 1632/SGDĐT-GDTH ngày 07/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.
Tổ chức quán triệt tới toàn thể các thành viên trong nhà trường về các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành và các cấp có thẩm quyền để mọi thành viên đều nắm được trách nhiệm của mình và nhận thức đầy đủ trong việc xác định trách nhiệm của từng cá nhân.
Tổ chức cho giáo viên tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.
Giáo viên phải tăng cường công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực dạy học và thực hiện các nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GD toàn diện cho HS; chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai CTGDPT 2018.
Giao khoán chỉ tiêu cụ thể cho từng giáo viên trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn như: Tham gia dạy chuyên đề thể nghiệm, tổ chức các hoạt động NGLL, hoạt động giáo dục quy mô cấp trường, Tổ chức đọc sách và các hoạt động khác tại thư viện.
Tổ chuyên môn tổ chức xây dựng kế hoạch tổ đảm bảo bám sát kế hoạch nhiệm vụ của nhà trường và phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù riêng của từng tổ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường, chú trọng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối”, Diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh, web site Phòng, trường....
Tổ chức thi Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường vào tháng 11/2019; lựa chọn, bồi dưỡng GV tham dự hội thi cấp huyện vào tháng 12/2019.
5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học
Tất cả các hoạt động, công việc trong nhà trường, ban giám hiệu đều phải thực hiện quản lý theo quy trình: Xây dựng kế hoạch -> tổ chức thực hiện-> kiểm tra, kiểm soát, tư vấn, điều chỉnh-> đánh giá -> tổng kết. 
Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ trong nhà trường. Dân chủ trong xây dựng kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện, công khai minh bạch mọi hoạt động.
Tự chủ trong thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chỉ đạo giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong để nâng cao chất lượng giáo dục của lớp mình phụ trách và chịu trách nhiệm về chất lượng học sinh.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí: Hiệu trưởng tiếp nhận thông tin, kế hoạch thông qua hệ thống chỉ đạo điều hành (hồ sơ công việc, email, zalo) để triển khai, xử lí kịp thời; báo cáo số liệu, kết quả đúng địa chỉ yêu cầu; sử dụng các phần mềm quản lý công chức, viên chức, quản lý học sinh và quản lý chuyên môn đảm bảo hiệu quả
Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học theo quy định. Thực hiện nghiêm túc, tham mưu có hiệu quả theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của  UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh .
           Đảm bảo các nội dung kiểm tra theo quy định và tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra nội bộ.
           Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng:
 Căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm năm học, xây dựng các tiêu chí thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm để đánh giá thi đua cho các tổ chuyên môn và các cá nhân. Tổ chức theo dõi, đánh giá chính xác, khách quan, thực chất, công khai tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu.
6. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học
6.1. Chỉ tiêu
- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp Một 100% (trừ số trẻ khuyết tật nặng)
          - 100 % trẻ ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
          -  Phấn đấu đạt PCGDTH mức độ 3
          6.2. Giải pháp
- Thực hiện tốt công tác phối hợp và xã hội hoá giáo dục. Xây dựng kế hoạch PCGDTH - ĐĐT phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Phối hợp trường Mần non và trường THCS trên địa bàn điều tra xử lý số liệu, báo cáo kịp thời, có giải pháp cụ thể củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí về chuẩn PCGDTH-ĐĐT mức độ 3. Rà soát các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT để tham mưu, đề xuất với BCĐ PC của xã các biện pháp nhằm phấn đấu đơn vị  giữ vững Chuẩn PCGDTH mức độ 3.
- Điều tra chính xác số trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã, tuyên truyền về ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; tổ chức tuyển sinh đảm bảo huy động 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp Một
- Quan tâm huy động, vận động đối tượng trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Phối hợp với các tổ chức, ban ngành đoàn thể cấp xã thực hiện có hiệu quả việc theo dõi trẻ phải phổ cập, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
          - Tập trung các giải pháp duy trì số lượng, nâng cao chất lượng dạy học và hiệu quả đào tạo.
7.  Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống.
7.1. Chỉ tiêu
- 100% học sinh được tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp
- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp quy mô lớn 1 lần/tháng theo chủ điểm
- 100% học sinh được tham gia hoạt động TNST
- Kiện toàn 6 câu lạc bộ trong nhà trường
7.2. Giải pháp
- Xây dựng nội dung các chương trình HĐNGLL, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cụ thể, chi tiết, phù hợp với đặc điểm tình hình học sinh, nhà trường và địa phương; duy trì và phát triển các câu lạc bộ trong nhà trường như: Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm, CLB bóng đá, CLB bóng bàn, cờ vua, CLB khéo tay hay làm...tạo điều kiện cho học sinh được tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường thể lực, phát triển năng khiếu;   bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, tự hào với các truyền thống quê hương.
  - Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm với các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 1475/SGDĐT-GDPT ngày 30/8/2019 của Sở GD&ĐT. Thực hiện theo 4 loại hình hoạt động chủ yếu: Sinh hoạt dưới cờ; Sinh hoạt lớp; hoạt động giáo dục theo chủ đề; hoạt động câu lạc bộ, trong đó câu lạc bộ là loại hình tự chọn. Tập trung vào các nội dung về văn hóa, lịch sử truyền thống; về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp; về chính trị, xã hội, môi trường của địa phương.
- Tuyên truyền vận động học sinh tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn
8. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung huy động nhiều nguồn lực xây dựng cảnh quan, cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia.
8.1. Chỉ tiêu
          - Nâng cấp dãy nhầ cao tầng 10 phòng đã xuống cấp.
          - Nâng cấp sân trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, tham mưu để làm mới cổng trường.
          - Hoàn thiện nhà xe học sinh.
          - Làm mới 1 công trình vệ sinh học sinh.
          -  Mua sắm 72 bộ bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng chống lóa.
          - Nâng cấp phòng Tin học, bổ sung 2 – 3 máy tính để đảm bảo việc học Tin học cho học sinh.
           - Bổ sung trang thiết bị dạy học; đồ dùng, tài liệu dạy học phục vụ cho giáo viên và học sinh đảm bảo theo yêu cầu. Mua một số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao và phân môn thể dục.
          - Bổ sung trang thiết bị nhà ăn bán trú.
          - Sửa chữa hệ thống điện các công trình nước sạch.
8.2. Giải pháp
          - Xây dựng kế hoạch trường chuẩn theo chu kì và năm học 2019-2020 để chủ động thực hiện việc củng cố, giữ vững các tiêu chuẩn và nâng chuẩn.
- Tích cực tham mưu với UBND xã; vận động tài trợ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm, phụ hunh học sinh; trích ngân sách chi thường xuyên của nhà trường để xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học theo hướng kiên cố, hiện đại, đúng chuẩn, đáp ứng nhu cầu dạy học hiện nay.
- Sử dụng có hiệu quả các phòng phục vụ học tập, sân bãi tập, khu bán trú.
          - Bám sát các tiêu chuẩn quy định về trường học Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn để tập trung xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn.Thực hiện tốt quy hoạch trồng cây, trồng hoa, vườn rau và các địa điểm trải nghiệm khác trong khuôn viên nhà trường.
          Duy trì hoạt động chăm sóc cảnh quan, cây cối, vệ sinh môi trường. 
9.  Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ và kiểm định chất lượng.
          9.1. Kiểm tra nội bộ:  
Đổi mới và tăng cường phương thức hoạt động kiểm tra nội bộ trường học nhằm  nâng cao hiệu quả công tác giáo dục trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong nhà trường. Đặc biệt chú trọng  trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo, kịp thời tư vấn thúc đẩy nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục của giáo viên. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong nội bộ trường học. Biến kết quả của công tác kiểm tra nội bộ thành hiệu quả quản lí và giáo dục, tác động vào phong trào thi đua 2 tốt, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
          9.2. Công tác kiểm định chất lượng.
         Tiến hành quá trình tự đánh giá chất lượng trường tiểu học theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đối với trường Tiểu học.
          Kiện toàn lại Hội đồng Tự đánh giá, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác; hướng dẫn cách đánh giá và thu thập minh chứng. Phấn đấu thực hiện tốt theo kế hoạch của phòng
          Hoàn thiện hồ sơ, minh chứng đầy đủ, tiếp tục xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, bổ sung minh chứng, đánh giá kết quả cải tiến chất lượng và nộp báo cáo về Phòng thời điểm cuối năm học.
10. Tổ chức thực hiện tác thi đua khen thưởng.        
- Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng ngay từ đầu năm học. Bám sát  các tiêu chí thi đua của Phòng, hội đồng thi đua khen thưởng xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể trên các lĩnh vực (cụ thể hoá bằng điểm số)
- Phát động thi đua trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học, tổ chức ký cam kết thi đua giữa Công đoàn và Nhà trường, giữa Hiệu trưởng và cán bộ giáo viên, nhân viên.
- Có chế độ thưởng phạt thỏa đáng. Đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao đề xuất cấp trên tuyên dương khen thưởng kịp thời, đảm bảo đúng chế độ.
- Thực hiện chế độ khen thưởng nghiêm túc, kịp thời, công bằng, khách quan đảm bảo đúng quy chế nhằm động viên giáo viên, học sinh thi đua học tập và lao động.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp GVTH. Tiếp tục đánh giá xếp loại công chức, viên chức, đánh giá xếp loại theo Chỉ thị 40/CT-TW đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác và đúng quy định.
11. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo an toàn, ANTT trường học
- Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục trong CBGV, NV  phụ huynh học sinh và nhân dân. Tuyên truyền những kết quả đạt được về giáo dục để cộng đồng hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin trên hệ thống phát thanh địa phương để định hướng dư luận, tạo niềm tin trong phụ huynh nhân dân.
- Cán bộ quản lí, giáo viên phải chú trọng hoạt động viết bài, đưa tin về các hoạt động của ngành, của trường nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của lên Website của trường, Website của Phòng, “Diễn đàn Giáo dục Tiểu học”, “Trường học kết nối” để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Phân công đồng chí Phó hiệu trưởng và giáo viên dạy Tin học phụ trách công nghệ thông tin chịu trách nhiệm đưa tin.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CBGV, HS nhất là Luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, xâm hại thân thể, đuối nước, cháy nổ, cháy rừng, bão lụt, ô nhiễm môi trường; đa dạng hóa các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tạo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện.
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
Năm học 2019 - 2020
 
Tháng Nội dung các hoạt động chính   
 
Người chịu
trách nhiệm
 Đánh giá
kết quả
/Điều chỉnh
Tháng 8/2019 - Tập trung CBGV lao động vệ sinh, trang trí lớp học, đảm bảo các điều kiện cho năm học mới;
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 1;
- CBGV tham gia đầy đủ các chuyên đề chính trị, chuyên môn do ngành tổ chức;
- Tập trung xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chuyên môn chi tiết, cụ thể, phù hợp với nhà trường;
- Học sinh tựu trường  vào ngày 19/8. Tổ chức tốt việc dạy tuần 0 cho học sinh lớp 1; 2 từ ngày 22/8, triển khai tuần sinh hoạt tập thể có hiệu quả;
- Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại cho đối tượng học sinh yếu trong năm học 2018 - 2019;
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các Hội nghị và các đại hội đầu năm;
- Tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức bán trú ngay từ đầu năm học.
- Chuẩn bị  tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.
- Công đoàn tổ chức tổng vệ sinh cảnh quan trường lớp.
- Toàn thể CBGV – NV
 
- BGH và GV K1
 
- Toàn thể CBGV – NV
 
 
- BGH
 
 
- Tất cả CBGV,NV của trường
 
 
 
- Ban giám hiệu, TT
 
 
- BHG, BCHCĐ
 
 
- Cấp ủy;
 
 
 
- BGH
 
 
- BCHCĐ
 
 
Tháng 9/2019
 
- Tổ chức khai giảng năm học mới ngày 05/9; Thực hiện chương trình tuần 1 đối với tất cả các khối lớp từ ngày 06/9; Triển khai dạy học 2 buổi/ngày;
- Triển khai thực hiện tháng An toàn giao thông, tháng Khuyến học;
- Kiểm tra, tư vấn cho giáo viên việc thực hiện CGD tiếng Việt lớp 1, vận dụng những thành tố tích cực của mô hình trường học mới VN vào chương trình hiện hành; phương pháp bàn tay nặn bột, dạy học MT theo PP Đan Mạch.
- Tổ chức Đại hội Đoàn, Đại hội liên đội;
- Tổ chức họp BCH hội cha mẹ HS và họp phụ huynh toàn trường.
- Tổ chức khảo sát phân loại đối tượng học sinh để giao khoán chất lượng;
- Sinh hoạt tổ chuyên môn để trao đổi, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện CGD tiếng Việt lớp 1, việc vận dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới VN, phương pháp bàn tay nặn bột. Tổ Đặc thù sinh hoạt chuyên môn liên trường.
- Tổ chức các hoạt động đọc sách cho CBGV và học sinh.
- Điều tra phổ cập;
 
- Báo cáo thống kê đầu năm học, báo cáo phổ cập.
- Phối hợp với phụ huynh tổ chức hoạt động “Đêm hội trăng rằm’ cho học sinh.
- Tất cả CBGV,NV của trường
 
 
 
- BGH; GVCN
 
- BGH; TT
 
 
 
 
 
 
- BT Đoàn, TPT Đội
- BCH Hội CMHS; BGH
 
- BGH; TT
 
 
- BGH, các TTCM
 
 
 
 
 
 
- Cán bộ thư viện
 
- Toàn thể CBGV- NV- HS
- BGH, GV Tin học
 
 
- BGH và TT Hội CMHS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 10/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày  Phụ nữ Việt Nam 20/10;
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động dạy-học;
 
- Kiểm tra chất lượng đại trà;
 
- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên bằng các chuyên đề thiết thực;
- Thao giảng đợt 15/10;
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề Bác Hồ;
- Làm hồ sơ phổ cập.
- Tổ chức cho học sinh khối 5 đi giã ngoại.
- Sinh hoạt Tổ chuyên môn, Cụm chuyên môn liên trường.
- Tập trung các điều kiện để hoàn thiện xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
- BGH; BCHCĐ
 
- BGH
- Ban KTNB trường học
- BGH; TT
- TT
 
- Các TTCM và GV
- TPT Đội và GV Thể dục
- BGH
- BCH Hội CMHS
 
- TT
 
- Toàn thể CBGV, NV
 
Tháng 11/2019
 
- Tổ chức hoạt động “Tri ân thầy cô giáo” nhân  kỉ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động dạy- học và bếp ăn bán trú;
- Kiểm tra chất lượng đại trà;
- Thao giảng đợt 20/11; 
 
- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên bằng các chuyên đề thiết thực; Các tổ sinh hoạt chuyên môn, tổ Đặc thù sinh hoạt liên trường.
- Tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường;
- Tổ chức rung chuông vàng khối 3,4,5;
- Giao lưu Viết chữ đẹp, bài viết số 1;
- Tập trung xây dựng trường học Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp- An toàn.
- BGH, TPT Đội
 
 
- BGH
 
 
- Ban KTNB trường học
- Tổ CM
 
- PHT, TTCM
 
 
 
- BGH, TT
 
-PHT; TPT Đội
 
- BGH, TT
 
- Toàn thể CBGV, NV
 
Tháng 12/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động dạy-học và bếp ăn bán trú;
- Tập trung chuyên đề bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên;
 - Kiểm tra chất lượng đại trà, học sinh yếu;
- Bồi dưỡng đội dự tuyển tham gia dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện;
- Tổ chức “Ngày đọc sách gia đình”, tổ chức hội thi “Tiết đọc thư viện”; hoàn thành chỉ tiêu đối ứng sách thư viện năm 2019;
- Sinh hoạt Tổ chuyên môn, cụm chuyên môn liên trường
- Giao lưu Viết chữ đẹp, bài viết số 2.
 
- BGH, TPT Đội
 
 
 
- HT, PHT, GV
 
- Ban KTNB
 
- PHT, TTCM
 
- BGH
 
 
- BGH, TT
 
 
 
- GVCN, đ/c Hiền
 
 
 
- TT
 
- BGH, TT
 
Tháng 01, 2/2020
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2;
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động dạy-học và bếp ăn bán trú;
- Tổ chức ôn tập và thi cuối kì 1;
 
- Tập trung bồi dưỡng giáo viên bằng các chuyên đề thiết thực. Tham gia các chuyên đề của phòng GD; sinh hoạt Tổ chuyên môn, cụm chuyên môn liên trường;
- Sơ kết học kì 1, triển khai nhiệm vụ kì 2;
- HKPĐ cấp trường; thi bóng đá, bóng bàn cấp trường;
- Giao lưu Viết chữ đep, bài viết số 2;
- Hoàn thiện các tiêu chí, đăng kí xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức cho học sinh khối 4 đi giã ngoại.
- HT, PHT, GV
 
 
 
- BGH, GV
 
 
- Ban KTNB
 
- BGH, GV
 
- PHT, TTCM
 
 
 
 
 
- BGH
 
- TPT Đội, GV thể dục
- BGH; TT
 
 
- Toàn thể CBGV, NV
- BCH Hội CMHS
 
Tháng 3/2020
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam 26/3.
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Tập trung bồi dưỡng giáo viên bằng các chuyên đề thiết thực.
- Kiểm tra hoạt động dạy học;
- Kiểm tra chất lượng đại trà.
- Giao lưu Viết chữ đep, bài viết số 3;
- Tổ chức giao lưu “Em yêu Tiếng Việt, Toán học” cấp trường cho học sinh khối 4,5;
- Tham gia thi đấu bóng đá, bóng bàn cấp huyện;
- Tổ chức cho học sinh khối 3 đi giã ngoại.
- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, đăng kí xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
 
- Toàn thể CBGV, NV
 
 
- HT, PHT, GV
 
 
- PHT, TTCM
- Ban KTNB
 
- BGH, TT
- BGH, TT
 
- BGH, TT
 
 
- TPT Đội, GVTD
 
- Ban đại diện CMHS
 
 
- Toàn thể CBGV, NV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 4/2020
 
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu;
-  Tập trung chuyên đề bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên;
- Tự kiểm tra đánh giá phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực;
- Đánh giá SKKN; khảo sát chất lượng học sinh yếu;
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh khối 4,5 tham gia giao lưu “Em yêu Tiếng Việt, Toán học” cấp Huyện.
- Tổ chức giã ngoại về Ngã ba Đồng Lộc cho học sinh có thành tích cao trong học tập.
- Hoàn thiện các tiêu chí giữ vững thư viện Xuất sắc;
- Sinh hoạt Tổ chuyên môn, Cụm chuyên môn liên trường
- Chuẩn bị mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia.
- BGH, GV
 
- PHT, GV
 
- PHT, TTCM
 
 
-HT, CTCĐ
 
 
- HT,PHT
 
- BGH, TT
 
 
 
- Ban đại diện CMHS
 
- CB thư viện
 
- TT
 
- Toàn thể CBGV, NV
 
Tháng 5/2020
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5; chào mừng kỉ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5;
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Thi tìm hiểu về truyền thống Đội;
- Kiểm tra chất lượng cuối năm; tổ chức bàn giao chất lượng học sinh;
- Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5
- Tổ chức tổng kết năm học; tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 5; bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương;
- Hoàn thành công tác đánh giá xếp loại CB,GV, NV; công tác thi đua, khen thưởng trong giáo viên và học sinh;
- Xây dựng KHPT năm học 2020 – 2021.
 
- Toàn thể CBGV, NV
 
 
 
 
- HT, PHT, GV
 
- TPTĐ
 
- HT, PHT
 
 
- HT, PHT, GV khối 5
 
- BGH; TPTĐ
 
 
 
- HT
 
 
 
- HT
 
 
 
 
            V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Hiệu trưởng
          - Xây dựng kế hoạch cho các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của ngành và phương hướng của Chi bộ.
          - Chỉ đạo chuyên môn, các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được phân công.
          - Phối hợp với công đoàn tổ chức triển khai nhiệm vụ và các phong trào thi đua trong năm học đạt kết quả cao.
- Hàng tháng, hàng kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cuối tháng, cuối kỳ và cuối năm báo cáo lên Phòng GD-ĐT.
          2. Phó hiệu trưởng
          - Trên cơ sở kế hoạch năm học, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch chuyên môn gồm: Kế hoạch phát triển chuyên môn chung, kế hoạch dạy học, kế hoạch chuyên đề thao giảng, kế hoạch bồi dưỡng HSG các môn năng khiếu. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đặc thù từng tổ chuyên môn.
          - Chuẩn bị kế hoạch, nội dung  khảo sát hàng tháng các khối lớp để điều chỉnh các hoạt động dạy học
          - Tham mưu với Hiệu trưởng trong việc phân công, phân nhiệm; thi đua khen thưởng; tổ chức triển khai các hoạt động của nhà trường...
          - Hàng tháng, hàng kỳ đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn, báo cáo lên hiệu trưởng (ngày 21 hàng tháng).
          3. Các tổ trưởng Chuyên môn, tổ Văn phòng
          - Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chuyên môn;  kế hoạch chuyên đề thao giảng, kế hoạch bồi dưỡng HS có năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu; tổ Văn phòng: hoạt động văn thư lưu trữ, công tác tài chính, thư viện thiết bị, y tế học đường...
          - Cụ thể hóa các nhiệm vụ và triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả đối với mỗi tổ.
                - Hàng tháng, hàng kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và báo cáo lên chuyên môn, nhà trường (ngày 21 hàng tháng)
          4. Tổng phụ trách Đội
          - Căn cứ vào kế hoạch của huyện đoàn và kế hoạch năm học chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức các ngày hội và câu lạc bộ trong năm.
- Cùng với giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
          - Hàng tháng, hàng kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và báo cáo lên Hiệu trưởng (ngày 21 hàng tháng).
- Chịu trách nhiệm về nề nếp sinh hoạt Đội- Sao; vệ sinh phong quang; công tác tuyên truyền.
          5. Các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường
          - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ trường tiểu học, hỗ trợ tốt cho các hoạt động giáo dục.
          6. Giáo viên, nhân viên
          - Xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra.
          - Chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý về kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
          VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
          1. Đối với địa phương:
          Tiếp tục quan tâm đầu tư CSVC cho nhà trường theo kế hoạch.
          2. Đối với Phòng GD-ĐT: Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao để nhà trường thực tốt nhiệm vụ năm học.
                   Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019 - 2020, các đoàn thể, các tổ chuyên môn, cần cụ thể hóa thành nhiệm vụ của tổ chức mình để thực hiện thành công kế hoạch năm học.
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
          Nơi nhận:
- Phòng GD – ĐT;
            - PHT,Các tổ CM;
- Các đoàn thể trong trường;
- Lưu VT.                                           
                                                                                  Trần Thị Lan Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website