• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG LỘC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ Năm học: 2019 - 2020

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ Năm học: 2019 - 2020
    UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH QUANG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:......../KH-TH                                  Quang Lộc, ngày …  tháng 9 năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
Năm học: 2019 - 2020
       
      I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Chỉ thị 40- CT/TW ngày 15 tháng 06 năm 2004 của ban bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 17/8/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục MN, PT đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
 Công văn 1636/SGDĐT-KHTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh về hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;
Căn cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của BGDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
Công văn số 375/KH-PGD ngày 11 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Tiểu học của Phòng GD&ĐT Can Lộc;
Căn cứ vào kế hoạch năm học số 45/KH-TH ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Lộc;   
Căn cứ  trình độ thực tế của đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Quang Lộc.
        Trường Tiểu học Quang Lộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ năm học 2019 – 2020 như sau:
      II. MỤC TIÊU
Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo vững về chuyên môn nghiệp vụ.
Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học.
Bồi dưỡng đội ngũ tổ khối trưởng chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tổ.
Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn.
Bồi dưỡng đội ngũ nhân viên đạt trình độ chuẩn đối với các nhân viên cần có trình độ chuẩn tối thiểu từ trung cấp trở lên; bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên còn lại.
  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tổng hợp tình hình đội ngũ CB – GV của nhà trường:  
     - Năm học 2019- 2020, nhà trường có tổng số cán  bộ giáo viên, nhân viên gồm 35 đồng chí, trong đó:   Biên chế: 30 đồng chí, hợp đồng 5 đồng chí.
     - Trình độ đào tạo như sau:
   + Cán bộ quản lí : 2 đồng chí - trình độ ĐH
   + Giáo viên: 30 đồng chí (trình độ ĐH: 23,  trình độ CĐ: 4,  trình độ TC: 2)
    + Tổng phụ trách đội: 1 đ/c – trình độ ĐH
   + Nhân viên: 2 ĐC – trình độ ĐH: 0 đ/c; TC: 2 đ/c
    + Đảng viên: 20 đồng chí
IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý: Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ Hiệu trưởng,  Phó hiệu trưởng chuyên môn đáp ứng yêu cầu về mọi mặt.
2. Bồi dưỡng một số giáo viên trở thành tổ khối trưởng nhằm đáp ứng nhu cầu năm học 2019 – 2020.
3. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững tay nghề về nghiệp vụ sư phạm; chuẩn về trình độ đào tạo.
        - Bồi dưỡng kiến thức và hiểu biết cho tất cả giáo viên, bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho giáo viên tham gia thi GVG cấp huyện.
        - Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giáo viên nói chung và giáo viên tham gia thi GVG huyện. Chú trọng việc áp dụng các phương pháp và chương trình dạy học mới: TV CGD lớp 1, phương pháp Bàn tay nặn bột, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch; Vận dụng các thành tố tích cực mô hình trường học mới vào chương trình hiện hành.
       - Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo Thông tư của BGD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học.
          - Tự làm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học dựa theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.
          - Bồi dưỡng phương pháp tổ chức hoạt động NGLL, GD kỹ năng sống cho học sinh.
          - Tổ chức chuyên đề đổi mới thăm lớp - dự giờ.
           4. Bồi dưỡng đội ngũ nhân viên có những kỹ năng cơ bản liên quan đến nghiệp vụ, công việc và chuẩn về trình độ đào tạo; Bồi dưỡng cán bộ Thư viện, thiết bị trường học về nghiệp vụ chuyên môn và năng lực quản lý Thư viện trường học.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Đối cán bộ quản lý:
- Hiệu trưởng: Không ngừng học tập, nghiên cứu các văn bản của ngành liên quan đến công tác quản lý; tham mưu các cấp để được tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý.
- Phó hiệu trưởng: tiếp tục giao một số nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn như công tác quản lý chuyên, công tác kiểm tra, lập kế hoạch thực hiện.
- Hoàn thiện hồ sơ quản lý cán bộ công chức; có kế hoạch tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ và  công tác do ngành tổ chức. 
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục; chú trọng công tác phát triển Đảng trong đội ngũ nhà giáo, nhân viên nhằm đảm bảo tốt về tư tưởng, chính trị, tập trung sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong trường học.
2. Đối với giáo viên:
- Tập trung công tác dự giờ rút kinh nghiệp, tư vấn - thúc đẩy về phương pháp giảng dạy; tập trung giảng dạy kiến thức cô đọng, dễ hiểu cách diễn đạt và tác phong sư phạm.
- Tạo điều kiện về thời gian để giáo viên học hỏi rút kinh nghiệm theo đúng lĩnh vực chuyên môn tại các trường trên cùng địa bàn.
- Sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên đúng chuyên ngành đào tạo.
- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
- Chọn cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn và bồi dưỡng của ngành tổ chức.
- Cử cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách hướng dẫn cho giáo viên mới chưa có kinh nghiệm giảng dạy.
3. Đối với đội ngũ nhân viên
Liên hệ các trường đại học, cao đẳng đăng ký học hệ vừa học vừa làm nhằm nâng cao trình độ trên chuẩn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên đây là nội dung kế hoạch bồi dưỡng và phát triển đội ngũ năm học
2019 - 2020 của trường tiểu học Quang Lộc. Đề nghị CBGV, NV, các tổ chuyên môn trên cơ sở kế hoạch này, các tổ xây dựng kế hoạch cụ thể của tổ và tổ chức triển khai thực hiện
 
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Các tổ CM;
- GV;
- Lưu: VT.
 
 
 
                          HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                            Trần Thị Lan Anh


Tác giả: Trần Thị Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website